Xử phạt vi phạm hành chính về ATTP đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm từ tháng 12/2022-26/4/2023

Từ ngày 19/12/2022 đến ngày 26/4/2023, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã ban hành Quyết định số 62/QĐ-ATTP ngày 19 tháng 12 năm 2022 của Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hải Dương về việc kiểm tra đột xuất việc bảo đảm an toàn thực phẩm đối với một số sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe có mối nguy theo công văn của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia và Quyết định số 17/QĐ-ATTP về việc kiểm tra đột xuất việc bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có kết quả giám sát không đạt; thành phần là chuyên viên Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm Hải Dương, cán bộ Công an tỉnh Hải Dương và cán bộ Sở Công thương, Cán bộ Trung tâm y tế huyện Gia Lộc. Kết quả thực hiện cụ thể như sau:

– Tổng số cơ sở được kiểm tra đột xuất: 04 cơ sở

– Số cơ sở đạt: 0 cơ sở

– Số cơ sở vi phạm: 04 cơ sở

– Số tiền xử phạt: 68.434.000 triệu đồng (Sáu mươi tám triệu bốn trăm ba mươi tư ngàn đồng)

Hành vi vi phạm hành chính: 02 cơ sở sản xuất, nhập khẩu, vận chuyển, lưu giữ, buôn bán hàng hóa có nhãn hoặc tài liệu kèm theo không ghi đủ hoặc ghi không đúng các nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa hoặc nội dung bắt buộc phải thể hiện theo tính chất hàng hóa theo quy định pháp luật về nhãn hàng hóa

Hành vi vi phạm hành chính: 01/4 cơ sở vi phạm về nơi chế biến, kinh doanh, bảo quản có côn trùng, động vật gây hại xâm nhập;.

Hành vi: 01/4 Sử dụng phụ gia thực phẩm hoặc chất hỗ trợ chế biến thực phẩm cấm sử dụng hoặc ngoài danh mục được phép sử dụng trong sản xuất, chế biến thực phẩm mà sản phẩm trị giá dưới 10.000.000 đồng; Sử dụng người tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm mà không mang đầy đủ bảo hộ lao động theo quy định.

Danh sách xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở đối với các cơ sở từ tháng 01-04/2023 DANH SÁCH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

PHÒNG NGHIỆP VỤ – CHI CỤC ATVSTP

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.