Đường dây nóng, Hotline: 0941.311.977
New Page 1

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hải Dương

Số 150 Quang Trung,Tp Hải Dương, tỉnh Hải Dương

E-mail: chicucatvstphaiduong@gmail.com

Điện thoại: 02203.844.926

Trưởng ban biên tập: Trần Đình Nam - Chi cục trưởng

Giấy phép sở thông tin truyền thông số 98/GP-STTTT

------------------------- & -------------------------

An toàn vệ sinh thực phẩm vì sức khỏe cộng đồng

------------------------- & -------------------------