Thông báo: Về việc không mua, sử dụng, kinh doanh sản phẩm bảo vệ sức khỏe không đảm bảo an toàn thực phẩm

Ngày 14/4/2020 Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Hải Dương nhận được Công văn số 908/ATTP-PCTTR của Cục An toàn thực phẩm về việc kiểm tra, giám sát việc lưu hành sản phẩm thực phẩm.

Theo nội dung công văn thì hiện nay có lô sản phẩm bảo vệ sức khỏe Viên nang giảm cân Giáng Ngọc Eva, thông tin trên nhãn: số kiểm soát 012019, hạn dùng 28/5/2022 của Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm quốc tế BML (Địa chỉ: thôn Vĩnh Mộ, xã Lê Hồng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) công bố, sản xuất tại Công ty cổ phần Phúc Lâm (Địa chỉ: đường TS21 khu công nghiệp Tiên Sơn, phường Đ ồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) và lô sản phẩm bảo vệ sức khỏe Men Pro New hộp 30 viên, thông tin trên nhãn: NSX: 25/12/2018-HSD:24/12/2021. Lô SX: 032018 của Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm quốc tế BML (Địa chỉ: thôn Vĩnh Mộ, xã Lê Hồng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) công bố, sản xuất tại Công ty cổ phần Phúc Lâm (Địa chỉ: đường TS21 khu công nghiệp Tiên Sơn, phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) không đảm bảo an toàn thực phẩm. Cục An toàn thực phẩm đã kiểm tra hai Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm quốc tế BML và Công ty cổ phần Phúc Lâm. Cả hai công ty không thừa nhận đã sản xuất, kinh doanh hai lô sản phẩm nêu trên.

Để đảm bảo an toàn sức khỏe của người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Hải Dương, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hải Dương khuyến cáo người tiêu dùng không mua, không sử dụng, không kinh doanh 02 thực phẩm bảo vệ sức khỏe có thông tin nêu trên./.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hải Dương

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.