KẾT LUẬN THANH TRA VỀ VIỆC THANH TRA VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI MỘT SỐ CƠ SỞ KINH DOANH SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Ngày 23 tháng 6 năm 2023, Cục An toàn thực phẩm đã ban hành Kết luận thanh tra số 01/KL-ATTP về việc thanh tra việc đảm bảo an toàn thực phẩm đối với một số cơ sở kinh doanh suất ăn công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tải Kết luận thanh tra tại đây: Documate0661

Phòng Nghiệp vụ – Chi cục ATVSTP

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.