HỒ SƠ CÔNG BỐ NĂM 2024

STT TÊN CƠ SỞ TÊN SẢN PHẨM ĐỊA CHỈ
1 Công ty TNHH MARSELLE Pháp Sản phẩm dinh dưỡng PEDIA – IQ (Sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ từ 1 tuổi đến 15 tuổi) số 68, phố Nguyễn Lương Bằng, khu 8, phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
2 Công ty TNHH MARSELLE Pháp Sản phẩm dinh dưỡng GROW – IQ (Sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ từ 1 tuổi đến 15 tuổi) số 68, phố Nguyễn Lương Bằng, khu 8, phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
3 Công ty TNHH TM quốc tế Việt Úc Sản phẩm dinh dưỡng GOLD TEN BEST (Sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ từ 1 tuổi đến 14 tuổi) số 11, Phố Lê Phụ Trần, đường Hoàng Quốc Việt, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
4 Chi nhánh – Công ty TNHH dược phẩm AT MILK tại Hải Dương Thực phẩm dùng cho cho chế độ ăn đặc biệt DES OS SANTÉ AT LAIT (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho: Người bị loãng xương và có nguy cơ bị loãng xương, người có chế độ ăn thiếu hụt canxi, người từ 18 tuổi trở lên cần bổ sung canxi) số 5, ngõ 190, tổ 6, khu dân cư số 3, Huề Trì, phường An Phụ, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
5 Công ty TNHH MARSELLE Pháp Sản phẩm dinh dưỡng BIG BABY FATTER (Sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ từ 1 tuổi đến 15 tuổi) số 68, phố Nguyễn Lương Bằng, khu 8, phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
6 Chi nhánh Hải Dương – Công ty TNHH quốc tế MERCURY Sản phẩm dinh dưỡng BABIUP IQ (Dành cho trẻ từ 2-18 tuổi) số 2, ngõ 34 phố Hải Đông, phường An Lưu, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
7 Chi nhánh Hải Dương – Công ty cổ phần tập đoàn dinh dưỡng TD Food Sản phẩm dinh dưỡng công thức ENDAMIN PLUS BABY GOLD (Dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi) 177 Nguyễn Hữu Cầu, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
8 Chi nhánh Hải Dương – Công ty cổ phần tập đoàn dinh dưỡng TD Food Sản phẩm dinh dưỡng ENDAMIN PLUS PEDIA GOLD (Dành cho trẻ từ 1-10 tuổi) 177 Nguyễn Hữu Cầu, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
9 Chi nhánh Hải Dương – Công ty cổ phần tập đoàn dinh dưỡng TD Food Sản phẩm dinh dưỡng ENDAMIN PLUS IQ GROW (Dành cho trẻ từ 1-15 tuổi) 177 Nguyễn Hữu Cầu, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
10 Chi nhánh Hải Dương – Công ty cổ phần tập đoàn dinh dưỡng TD Food Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt ENDAMIN PLUS DIABETS (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho: Người bị tiểu đường và người từ 18 tuổi trở lên có nguy cơ bị tiểu đường) 177 Nguyễn Hữu Cầu, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
11 Chi nhánh Hải Dương – Công ty cổ phần tập đoàn dinh dưỡng TD Food Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt ENDAMIN PLUS BONE GOLD (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho: Người bị loãng xương và có nguy cơ bị loãng xương, người có chế độ ăn thiếu hụt canxi. Người từ 18 tuổi trở lên cần bổ sung canxi) 177 Nguyễn Hữu Cầu, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
12 Công ty cổ phần dinh dưỡng Hoa Kỳ HD Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt Sữa hạt Vimy Canxi New (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho người già bị loãng xương, người có nguy cơ bị loãng xương cần bổ sung canxi, người có chế độ ăn thiếu hụt canxi, người từ 18 tuổi trở lên cần bổ sung canxi) TT4-LK 04-07 KĐT Ecopark, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
13  Địa điểm kinh doanh – Công ty TNHH thực phẩm dinh dưỡng Nutriscore Sản phẩm dinh dưỡng công thức Weight Kid Probi 0 (Dành cho trẻ từ 0 – 12 tháng) Khu dân cư Tiến Đạt, phường Ái Quốc, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
14  Địa điểm kinh doanh – Công ty TNHH thực phẩm dinh dưỡng Nutriscore Sản phẩm dinh dưỡng Weight Kid Probi 2 (Dành cho trẻ từ 1 – 15 Tuổi) Khu dân cư Tiến Đạt, phường Ái Quốc, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
15 Công ty TNHH sữa Wemee Việt Nam – Chi nhánh Hải Dương Sản phẩm dinh dưỡng WEKI (Dành cho trẻ từ 2 – 18 Tuổi) thôn Trụ Thượng, phường Đồng Lạc, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
16 Công ty TNHH Iron Spirit – Chi nhánh Hải Dương Sản phẩm dinh dưỡng Hi IQ Total Grow (Dành cho trẻ từ 2 – 18 Tuổi) Số 91 đường An Định, phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
17 Chi nhánh Hải Dương – Công ty cổ phần tập đoàn dinh dưỡng TD Food Sản phẩm dinh dưỡng công thức NUCA-H KIDS (Dành cho trẻ từ 0 – 12 tháng) 177 Nguyễn Hữu Cầu, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
18 Chi nhánh Hải Dương – Công ty cổ phần tập đoàn dinh dưỡng TD Food Sản phẩm dinh dưỡng NUCA-H PEDIA (Dành cho trẻ từ 1 – 10 tuổi) 177 Nguyễn Hữu Cầu, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
19 Chi nhánh Hải Dương – Công ty cổ phần tập đoàn dinh dưỡng TD Food Sản phẩm dinh dưỡng NUCA-H GROW (Dành cho trẻ từ 1 – 18 tuổi) 177 Nguyễn Hữu Cầu, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
20 Chi nhánh Hải Dương – Công ty cổ phần tập đoàn dinh dưỡng TD Food Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt NUCA-H DIABETES (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho: người bị tiểu đường và người từ 18 tuổi trở lên có nguy cơ bị tiểu đường) 177 Nguyễn Hữu Cầu, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
21 Chi nhánh Hải Dương – Công ty cổ phần tập đoàn dinh dưỡng TD Food Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt NUCA-H CANXI BONE (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho: người bị loãng xương và có nguy cơ bị loãng xương, người có chế độ ăn thiếu hụt canxi. Người từ 18 tuổi trở lên cần bổ sung canxi) 177 Nguyễn Hữu Cầu, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
22 Chi nhánh Hải Dương – Công ty cổ phần VICTORFOOD Sản phẩm dinh dưỡng công thức BAEYMILK COLOS 0+ (Dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi) số 43, ngõ 30 phố Trịnh Hoài Đức, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
23 Chi nhánh Hải Dương – Công ty cổ phần VICTORFOOD Sản phẩm dinh dưỡng BAEYMILK COLOS 1+ (Dành cho trẻ từ 1-3 tuổi) số 43, ngõ 30 phố Trịnh Hoài Đức, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
24 Chi nhánh Hải Dương – Công ty cổ phần VICTORFOOD Sản phẩm dinh dưỡng công thức BAEYMILK DIGEST (Dành cho trẻ từ 6-36 tháng) số 43, ngõ 30 phố Trịnh Hoài Đức, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
25 Chi nhánh Hải Dương – Công ty cổ phần VICTORFOOD Sản phẩm dinh dưỡng BAEY GROW IQ (Dành cho trẻ từ 1-17 tuổi) số 43, ngõ 30 phố Trịnh Hoài Đức, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
26 Chi nhánh Hải Dương – Công ty cổ phần VICTORFOOD Sản phẩm dinh dưỡng BAEYMILK PEDIA PLUS (Dành cho trẻ từ 1-10 tuổi) số 43, ngõ 30 phố Trịnh Hoài Đức, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
27 Chi nhánh Hải Dương – Công ty cổ phần VICTORFOOD Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt JOINT BAEY (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho: Người bị loãng xương và có nguy cơ bị loãng xương, người có chế độ ăn thiếu hụt canxi, người từ 18 tuổi trở lên cần bổ sung canxi) số 43, ngõ 30 phố Trịnh Hoài Đức, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
28 Chi nhánh Hải Dương – Công ty cổ phần VICTORFOOD Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt BAEY CARE (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho: Người bị tiểu đường và người từ 18 tuổi trở lên có nguy cơ bị tiểu đường) số 43, ngõ 30 phố Trịnh Hoài Đức, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
29 Công ty cổ phần dược HADU 79 Sản phẩm dinh dưỡng công thức OgiBaby (Dành cho trẻ từ 0 – 12 tháng tuổi) Lô CN 11 cụm công nghiệp Lương Điền, xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
30 Công ty cổ phần dược HADU 79 Sản phẩm dinh dưỡng OgiBaby Plus (Dành cho trẻ từ 1 – 10 tuổi) Lô CN 11 cụm công nghiệp Lương Điền, xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
31 Công ty cổ phần dược HADU 79 Sản phẩm dinh dưỡng OgiBaby Plus + (Dành cho trẻ từ 2 – 18 tuổi) Lô CN 11 cụm công nghiệp Lương Điền, xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
32 Công ty cổ phần NANOVI Việt Nam Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt SỮA HẠT NANOVI DIABEST (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho người bị tiểu đường, tiền tiểu đường) số 262, đường Ngô Quyền, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
33 Công ty cổ phần dược phẩm dinh dưỡng Á Châu Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt Anpha Chay thực dưỡng (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho người già bị loãng xương, người có nguy cơ bị loãng xương cần bổ sung canxi, người từ 18 tuổi trở lên cần bổ sung canxi) số 262, đường Ngô Quyền, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
34 Chi nhánh Hải Dương – Công ty cổ phần thực phẩm Nanofood Sản phẩm dinh dưỡng công thức TOTALGREEN BABY (Dành cho trẻ từ 0 – 12 tháng tuổi) Số 43, ngõ 30 phố Trịnh Hoài Đức, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
35 Chi nhánh Hải Dương – Công ty cổ phần thực phẩm Nanofood Sản phẩm dinh dưỡng TOTALGREEN GROW IQ (Dành cho trẻ từ 1 – 15 tuổi) Số 43, ngõ 30 phố Trịnh Hoài Đức, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
36 Chi nhánh Hải Dương – Công ty cổ phần thực phẩm Nanofood Sản phẩm dinh dưỡng TOTALGREEN PEDIA (Dành cho trẻ từ 1 – 10 tuổi) Số 43, ngõ 30 phố Trịnh Hoài Đức, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
37 Chi nhánh Hải Dương – Công ty cổ phần thực phẩm Nanofood Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt TOTALGREEN BONE SURE GOLD (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho: Người bị loãng xương và có nguy cơ bị loãng xương, người có chế độ ăn thiếu hụt canxi. Người từ 18 tuổi trở lên cần bổ sung canxi) Số 43, ngõ 30 phố Trịnh Hoài Đức, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
38 Chi nhánh Hải Dương – Công ty cổ phần thực phẩm Nanofood Sản phẩm dinh dưỡng DIAMOND Colos IgG 24H Kao IQ (Dành cho trẻ từ 1 – 15 tuổi) Số 43, ngõ 30 phố Trịnh Hoài Đức, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
39 Chi nhánh Hải Dương – Công ty cổ phần thực phẩm Nanofood Sản phẩm dinh dưỡng DIAMOND Colos IgG 24H Gain (Dành cho trẻ từ 2 – 18 tuổi) Số 43, ngõ 30 phố Trịnh Hoài Đức, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
40 Chi nhánh Hải Dương – Công ty cổ phần thực phẩm Nanofood Sản phẩm dinh dưỡng công thức DIAMOND Colos IgG 24H Ba – Kid (Dành cho trẻ từ 6 tháng – 36 tháng tuổi) Số 43, ngõ 30 phố Trịnh Hoài Đức, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
41 Chi nhánh Hải Dương – Công ty cổ phần thực phẩm Nanofood Sản phẩm dinh dưỡng DIAMOND Colos IgG 24H Pedia (Dành cho trẻ từ 1 – 10 tuổi) Số 43, ngõ 30 phố Trịnh Hoài Đức, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
42 Chi nhánh Hải Dương – Công ty cổ phần thực phẩm Nanofood Sản phẩm dinh dưỡng công thức DIAMOND Colos IgG 24H Infant (Dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi) Số 43, ngõ 30 phố Trịnh Hoài Đức, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
43 Chi nhánh Hải Dương – Công ty cổ phần tập đoàn dinh dưỡng TD FOOD Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt DR.MASTER IQ DIABETS (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho: Người bị tiểu đường và người từ 18 tuổi trở lên có nguy cơ bị tiểu đường) 177 Nguyễn Hữu Cầu, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
44 Chi nhánh Hải Dương – Công ty cổ phần tập đoàn dinh dưỡng TD FOOD Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt DR.MASTER IQ CANXI (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho: Người bị loãng xương và có nguy cơ bị loãng xương, người có chế độ ăn thiếu hụt canxi. Người từ 18 tuổi trở lên cần bổ sung canxi) 177 Nguyễn Hữu Cầu, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
45 Công ty cổ phần dược HADU 79 Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt YOLAC MILK COLOS 24H CANXI NANO (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho: Người bị loãng xương và có nguy cơ bị loãng xương, người có chế độ ăn thiếu hụt canxi. Người từ 18 tuổi trở lên cần bổ sung canxi) Lô CN 11 Cụm công nghiệp Lương Điền, xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
46 Công ty cổ phần dược HADU 79 Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt YOLAC MILK COLOS 24H DIABETS (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho: Người bị tiểu đường và người từ 18 tuổi trở lên có nguy cơ bị tiểu đường) Lô CN 11 Cụm công nghiệp Lương Điền, xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
47 Công ty cổ phần dược HADU 79 Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt ELIPHA MILK BONSAMIN (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho: Người bị loãng xương và có nguy cơ bị loãng xương người có chế độ ăn thiếu hụt canxi. Người từ 18 tuổi trở lên cần bổ sung canxi) Lô CN 11 Cụm công nghiệp Lương Điền, xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
48 Công ty cổ phần dược HADU 79 Sản phẩm dinh dưỡng YOLAC MILK COLOS 24H PEDIA (Dành cho trẻ từ 1-10 tuổi) Lô CN 11 Cụm công nghiệp Lương Điền, xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
49 Công ty cổ phần dược HADU 79 Sản phẩm dinh dưỡng YOLAC MILK COLOS 24H GROW IQ (Dành cho trẻ từ 1-15 tuổi) Lô CN 11 Cụm công nghiệp Lương Điền, xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
50 Công ty cổ phần dược HADU 79 Sản phẩm dinh dưỡng công thức YOLAC MILK COLOS 24H BABY (Dành cho trẻ từ 0-12 tháng) Lô CN 11 Cụm công nghiệp Lương Điền, xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
51 Chi nhánh Hải Dương – Công ty cổ phần tập đoàn dinh dưỡng TD FOOD Sản phẩm dinh dưỡng công thức DR.MASTER IQ  BABY (Dành cho trẻ từ 0-12 tháng) 177 Nguyễn Hữu Cầu, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
52 Chi nhánh Hải Dương – Công ty cổ phần tập đoàn dinh dưỡng TD FOOD Sản phẩm dinh dưỡng công thức DR.MASTER IQ  BIOTIC (Dành cho trẻ từ 6-36 tháng) 177 Nguyễn Hữu Cầu, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
53 Chi nhánh Hải Dương – Công ty cổ phần tập đoàn dinh dưỡng TD FOOD Sản phẩm dinh dưỡng DR.MASTER IQ GAIN (Dành cho trẻ từ 1-18 tuổi) 177 Nguyễn Hữu Cầu, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
54 Chi nhánh Hải Dương – Công ty cổ phần tập đoàn dinh dưỡng TD FOOD Sản phẩm dinh dưỡng DR.MASTER IQ PEDIA (Dành cho trẻ từ 1-10 tuổi) 177 Nguyễn Hữu Cầu, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
55 Chi nhánh Hải Dương – Công ty cổ phần tập đoàn dinh dưỡng TD FOOD Sản phẩm dinh dưỡng DR.MASTER IQ GROW (Dành cho trẻ từ 1-15 tuổi) 177 Nguyễn Hữu Cầu, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
56 Công ty cổ phần dược HADU 79 Sản phẩm dinh dưỡng công thức YOLAC MILK COLOS 24H BIOTIC (Dành cho trẻ từ 6-36 tháng tuổi) Lô CN 11 Cụm công nghiệp Lương Điền, xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
57 Chi nhánh Hải Dương – Công ty cổ phần VICTORFOOD Sản phẩm dinh dưỡng công thức KODO GOLD BABY (Dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi) Số 43, ngõ 30 phố Trịnh Hoài Đức, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
58 Chi nhánh Hải Dương – Công ty cổ phần VICTORFOOD Sản phẩm dinh dưỡng KODO GOLD PEDIA 2 (Dành cho trẻ từ 1 – 10 tuổi) Số 43, ngõ 30 phố Trịnh Hoài Đức, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
59 Chi nhánh Hải Dương – Công ty cổ phần VICTORFOOD Sản phẩm dinh dưỡng KODO GOLD GROW 3 (Dành cho trẻ từ 1 – 15 tuổi) Số 43, ngõ 30 phố Trịnh Hoài Đức, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
60 Chi nhánh Hải Dương – Công ty cổ phần thực phẩm Nanofood Sản phẩm dinh dưỡng công thức FOODIS GOLD+ BABY (Dành cho trẻ từ 0 – 12 tháng tuổi) Số 43, ngõ 30 phố Trịnh Hoài Đức, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
61 Chi nhánh Hải Dương – Công ty cổ phần thực phẩm Nanofood Sản phẩm dinh dưỡng FOODIS GOLD+ WEIGHT (Dành cho trẻ từ 1 – 10 tuổi) Số 43, ngõ 30 phố Trịnh Hoài Đức, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
62 Chi nhánh Hải Dương – Công ty cổ phần thực phẩm Nanofood Sản phẩm dinh dưỡng FOODIS GOLD+GROW IQ (Dành cho trẻ từ 1 – 15 tuổi) Số 43, ngõ 30 phố Trịnh Hoài Đức, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
63 CÔNG TY CỔ PHẦN BABYTALK – CHI NHÁNH HẢI DƯƠNG Thực phẩm dinh dưỡng y học dành cho trẻ nhỏ Pediasure® Maloezhka vị dâu tây (Dành cho trẻ từ 1 đến 10 tuổi) Số 409 đường Trường Chinh, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
64 CÔNG TY CỔ PHẦN BABYTALK – CHI NHÁNH HẢI DƯƠNG Thực phẩm dinh dưỡng y học dành cho trẻ nhỏ Pediasure® Maloezhka vị vani (dành cho trẻ từ 1 đến 10 tuổi) Số 409 đường Trường Chinh, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
65 CÔNG TY CỔ PHẦN BABYTALK – CHI NHÁNH HẢI DƯƠNG Thực phẩm dinh dưỡng y học dành cho trẻ nhỏ Pediasure® Maloezhka vị Sô Cô La (Dành cho trẻ từ 1 đến 10 tuổi) Số 409 đường Trường Chinh, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
66 Công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng GAFO Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung JIDISO KID 1 (Dành cho trẻ từ 6-36 tháng tuổi) cụm công nghiệp Ba Hàng, phường Nam Đồng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
67 Chi nhánh Hải Dương – Công ty cổ phần VICTORFOOD Sản phẩm dinh dưỡng công thức COLOS PLUS BABY (Dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi) Số 43, ngõ 30 phố Trịnh Hoài Đức, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
68 Chi nhánh Hải Dương – Công ty cổ phần VICTORFOOD Sản phẩm dinh dưỡng COLOS PLUS PEDIA (Dành cho trẻ từ 1-10 tuổi) Số 43, ngõ 30 phố Trịnh Hoài Đức, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
69 Chi nhánh Hải Dương – Công ty cổ phần VICTORFOOD Sản phẩm dinh dưỡng COLOS PLUS GROW IQ (Dành cho trẻ từ 1-15 tuổi) Số 43, ngõ 30 phố Trịnh Hoài Đức, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
70 Chi nhánh Hải Dương – Công ty cổ phần VICTORFOOD Sản phẩm dinh dưỡng COLOS PLUS GAIN (Dành cho trẻ từ 1-18 tuổi) Số 43, ngõ 30 phố Trịnh Hoài Đức, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
71 Chi nhánh Hải Dương – Công ty cổ phần VICTORFOOD Sản phẩm dinh dưỡng công thức COLOS PLUS KIDS (Dành cho trẻ từ 6 – 36 tháng) Số 43, ngõ 30 phố Trịnh Hoài Đức, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
72 Chi nhánh Hải Dương – Công ty cổ phần tập đoàn dinh dưỡng TD FOOD Sản phẩm dinh dưỡng IQIgG PEDIA (Dành cho trẻ từ 1-10 tuổi) 177 Nguyễn Hữu Cầu, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
73 Chi nhánh Hải Dương – Công ty cổ phần tập đoàn dinh dưỡng TD FOOD Sản phẩm dinh dưỡng IQIgG GROW (Dành cho trẻ từ 1-15 tuổi) 177 Nguyễn Hữu Cầu, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
74 Chi nhánh Hải Dương – Công ty cổ phần tập đoàn dinh dưỡng TD FOOD Sản phẩm dinh dưỡng công thức IQIgG BABY (Dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi) 177 Nguyễn Hữu Cầu, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
75 Công ty TNHH IRON SPIRIT – Chi nhánh Hải Dương Sản phẩm dinh dưỡng HiGrow Total Grow (Dành cho trẻ từ 2-18 tuổi ) số 91, đường An Định, phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
76 Chi nhánh Hải Dương – Công ty cổ phần tập đoàn dinh dưỡng TD FOOD Sản phẩm dinh dưỡng công thức NUVILAC BABY COLOS 24H (Dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi) 177 Nguyễn Hữu Cầu, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
77 Chi nhánh Hải Dương – Công ty cổ phần tập đoàn dinh dưỡng TD FOOD Sản phẩm dinh dưỡng công thức NUVILAC DIGEST COLOS 24H (Dành cho trẻ từ 6-36 tháng tuổi) 177 Nguyễn Hữu Cầu, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
78 Chi nhánh Hải Dương – Công ty cổ phần tập đoàn dinh dưỡng TD FOOD Sản phẩm dinh dưỡng NUVILAC GROW IQ COLOS 24H (Dành cho trẻ từ 1-15 tuổi) 177 Nguyễn Hữu Cầu, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
79 Chi nhánh Hải Dương – Công ty cổ phần tập đoàn dinh dưỡng TD FOOD Sản phẩm dinh dưỡng NUVILAC PEDIA COLOS 24H (Dành cho trẻ từ 1-10 tuổi) 177 Nguyễn Hữu Cầu, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
80 Công ty cổ phần dược Hadu 79 Sản phẩm dinh dưỡng công thức DOKY MILK COLOS 24H KID (Dành cho trẻ từ 0-12 tháng) Lô CN 11, cụm công nghiệp Lương Điền, xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
81 Công ty cổ phần dược Hadu 79 Sản phẩm dinh dưỡng DOKY MILK COLOS 24H PEDIA (Dành cho trẻ từ 1-10 tuổi) Lô CN 11, cụm công nghiệp Lương Điền, xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
82 Công ty cổ phần dược Hadu 79 Sản phẩm dinh dưỡng DOKY MILK COLOS 24H GROW IQ (Dành cho trẻ từ 1-15 tuổi) Lô CN 11, cụm công nghiệp Lương Điền, xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
83 Công ty cổ phần dược Hadu 79 Sản phẩm dinh dưỡng công thức DOKY MILK COLOS 24H BIOTIC (Dành cho trẻ từ 6-36 tháng tuổi) Lô CN 11, cụm công nghiệp Lương Điền, xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
84 Chi nhánh Hải Dương – Công ty cổ phần tập đoàn dinh dưỡng TD FOOD Sản phẩm dinh dưỡng công thức FAMILY DHA BABY (Dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi) 177 Nguyễn Hữu Cầu, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
85 Chi nhánh Hải Dương – Công ty cổ phần tập đoàn dinh dưỡng TD FOOD Sản phẩm dinh dưỡng công thức FAMILY DHA BIOTIC (Dành cho trẻ từ 6 – 36 tháng) 177 Nguyễn Hữu Cầu, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
86 Chi nhánh Hải Dương – Công ty cổ phần tập đoàn dinh dưỡng TD FOOD Sản phẩm dinh dưỡng FAMILY DHA GROW IQ (Dành cho trẻ từ 1 – 15 tuổi) 177 Nguyễn Hữu Cầu, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
87 Chi nhánh Hải Dương – Công ty cổ phần tập đoàn dinh dưỡng TD FOOD Sản phẩm dinh dưỡng FAMILY DHA PEDIA (Dành cho trẻ từ 1 – 10 tuổi) 177 Nguyễn Hữu Cầu, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
88 Chi nhánh – Công ty cổ phẩn ONEGROUP tại Hải Dương Sản phẩm dinh dưỡng công thức Alfamil DHA Plus (Dành cho trẻ từ 0-6 tháng tuổi) 105 Đỗ Ngọc Du, khu 11, phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
89 Công ty cổ phần dược Hadu 79 Sản phẩm dinh dưỡng công thức RABIMIL BABY (Dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi) Lô CN 11, cụm công nghiệp Lương Điền, xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
90 Công ty cổ phần dược Hadu 79 Sản phẩm dinh dưỡng RABIMIL PEDIA (Dành cho trẻ từ 1-10 tuổi) Lô CN 11, cụm công nghiệp Lương Điền, xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
91 Công ty cổ phần dược Hadu 79 Sản phẩm dinh dưỡng RABIMIL GROWUP (Dành cho trẻ từ 1-15 tuổi) Lô CN 11, cụm công nghiệp Lương Điền, xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
92 Công ty cổ phần dược Hadu 79 Sản phẩm dinh dưỡng RABIMIL GROW PLUS (Dành cho trẻ từ 1-15 tuổi) Lô CN 11, cụm công nghiệp Lương Điền, xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
93 Nhà máy HADU – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng GOLD DIAMOND (Dành cho trẻ từ 2-18 tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.