DANH MỤC SẢN PHẨM ĐÃ CẤP GIẤY TIẾP NHẬN CÔNG BỐ NĂM 2023

STT TÊN CƠ SỞ TÊN SẢN PHẨM ĐỊA CHỈ SỐ CB NGÀY CB
1 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt ChavinGold Diabetes (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho: Người bị tiểu đường và người từ 18 tuổi trở lên có nguy cơ bị tiểu đường) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 01/2023/ĐKSP 15/02/2023
2 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt ChavinGold Calcium (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho: Người bị loãng xương và có nguy cơ bị loãng xương, người có chế độ ăn thiếu hụt canxi. Người từ 18 tuổi trở lên cần bổ sung canxi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 02/2023/ĐKSP 15/02/2023
3 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng Sữa non Tadasua Kid (Dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 03/2023/ĐKSP 15/02/2023
4 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng Sữa non Tadasua Pedia (Dành cho trẻ từ 6-36 tháng tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 04/2023/ĐKSP 15/02/2023
5 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng Goat Kids Tadasua (Dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 05/2023/ĐKSP 15/02/2023
6 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng Goat Pedia Tadasua (Dành cho trẻ từ 6-36 tháng tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 06/2023/ĐKSP 15/02/2023
7 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng Goat IQ Grow Tadasua (Dành cho trẻ từ 2-15 tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 07/2023/ĐKSP 15/02/2023
8 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng Sữa non  Tadasua Hi-IQ Grow (Dành cho trẻ từ 2-15 tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 08/2023/ĐKSP 15/02/2023
9 Công ty cổ phần Nanovi Việt Nam Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt SỮA NON NANOVI ALPHA MILK PLUS 262 Ngô Quyền phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 09/2023/ĐKSP 23/02/2023
10 Công ty TNHH MTV XNK Thái Dương Thực phẩm dinh dưỡng y học Blackmores JNR Balance+ (Dành cho trẻ từ 1-10 tuổi) số 34, phố Trần Huyền Trân, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 10/2023/ĐKSP 03/03/23
11 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng chế biến từ ngũ cốc Bột ăn dặm NUTRI LUXURY BÒ-RAU CỦ (Dành cho trẻ từ 06-24 tháng tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 11/2023/ĐKSP 07/03/23
12 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng chế biến từ ngũ cốc Bột ăn dặm NUTRI LUXURY GẠO SỮA (Dành cho trẻ từ 06-24 tháng tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 12/2023/ĐKSP 07/03/23
13 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng chế biến từ ngũ cốc Bột ăn dặm NUTRI LUXURY CÁ HỒI – RAU CỦ (Dành cho trẻ từ 06-24 tháng tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 13/2023/ĐKSP 07/03/23
14 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng công thức KIDMOM STARER (Dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 14/2023/ĐKSP 07/03/23
15 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng công thức KIDMOM BIOTIC (Dành cho trẻ từ 6-36 tháng tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 15/2023/ĐKSP 07/03/23
16 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng KIDMOM PEDIA SURE (Dành cho trẻ từ 1-10 tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 16/2023/ĐKSP 07/03/23
17 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng KIDMOM IQ GROW (Dành cho trẻ từ 1-15 tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 17/2023/ĐKSP 08/03/23
18 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt KIDMOM COLOS DIABETS (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho: Người bị tiểu đường và người từ 18 tuổi trở lên có nguy cơ bị tiểu đường) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 18/2023/ĐKSP 08/03/23
19 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt Bonsure Gold Tadasua (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho: Người bị loãng xương và có nguy cơ bị loãng xương, người có chế độ ăn thiếu hụt canxi, người từ 18 tuổi trở lên cần bổ sung canxi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 19/2023/ĐKSP 08/03/23
20 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng công thức LACTOMIN KID A0 (Dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 20/2023/ĐKSP 08/03/23
21 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng công thức LACTOMIN BIOTIC (Dành cho trẻ từ 6-36 tháng tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 21/2023/ĐKSP 08/03/23
22 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng LACTOMIN GROW (Dành cho trẻ từ 1-15 tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 22/2023/ĐKSP 08/03/23
23 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng LACTOMIN PEDIA (Dành cho trẻ từ 1-6 tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 23/2023/ĐKSP 08/03/23
24 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng LACTOMIN GAIN A+ (Dành cho trẻ từ 1-18 tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 24/2023/ĐKSP 08/03/23
25 CHI NHÁNH HẢI DƯƠNG – CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU LIÊN PHONG Thực phẩm dinh dưỡng y học Blackmores JNR Balance+ (Dành cho trẻ từ 1-10 tuổi) Số 10 Chu Văn An, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 25/2023/ĐKSP 15/03/2023
26 Công ty cổ phần dinh dưỡng Hoa Kỳ HD Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt Sữa hạt Good Plant Chay (Sản phẩm dinh dưỡng cho người già bị loãng xương, người có nguy cơ bị loãng xương cần bổ sung canxi, người từ 18 tuổi trở lên cần bổ sung canxi) TT4-LK 04-07 KĐT Ecopark, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 26/2023/ĐKSP 20/03/2023
27 Công ty cổ phần dinh dưỡng Hoa Kỳ HD Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt Sữa hạt VietNam 24h (Sản phẩm dinh dưỡng cho người bị loãng xương và có nguy cơ bị loãng xương, người từ 18 tuổi trở lên cần bổ sung canxi) TT4-LK 04-07 KĐT Ecopark, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 27/2023/ĐKSP 20/03/2023
28 Công ty cổ phần BABYTALK –Chi nhánh Hải Dương Bánh ăn dặm lúa mì vị dâu tây, hiệu Frutonyanya (Bánh quy ăn dặm lúa mì vị dâu tây Frutonyanya) 409 đường Trường Chinh, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 28/2023/ĐKSP 20/03/2023
29 Công ty cổ phần BABYTALK –Chi nhánh Hải Dương Bánh ăn dặm lúa mì, hiệu Frutonyanya (Bánh quy ăn dặm lúa mì Frutonyanya giàu vitamin và khoáng chất) 409 đường Trường Chinh, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 29/2023/ĐKSP 20/03/2023
30 Công ty cổ phần dinh dưỡng Hoa Kỳ HD Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt Antara Nut+ (Sản phẩm dinh dưỡng cho người bị loãng xương, người có nguy cơ bị loãng xương, người từ 18 tuổi trở lên cần bổ sung canxi) TT4-LK 04-07 KĐT Ecopark, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 30/2023/ĐKSP 29/3/2023
31 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng KIDMOM PEDIA BA (Dành cho trẻ từ 1-10 tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 31/2023/ĐKSP 11/04/23
32 Công ty TNHH Dược phẩm Medicare Việt Nam Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung IQ Smart Colostrum Goat Biomin (Dành cho trẻ từ 6 – 36 tháng tuổi) Đường 194, thị tứ Phủ, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 32/2023/ĐKSP 11/04/23
33 Công ty TNHH Dược phẩm Medicare Việt Nam Sản phẩm dinh dưỡng IQ Smart Colostrum Goat Grow IQ (Dành cho trẻ từ 1 – 15 tuổi) Đường 194, thị tứ Phủ, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 33/2023/ĐKSP 11/04/23
34 Công ty TNHH Dược phẩm Medicare Việt Nam Sản phẩm dinh dưỡng công thức IQ Smart Colostrum Goat Newborn (Dành cho trẻ từ 0 – 12 tháng tuổi) Đường 194, thị tứ Phủ, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 34/2023/ĐKSP 11/04/23
35 Công ty TNHH Dược phẩm Medicare Việt Nam Sản phẩm dinh dưỡng IQ Smart Colostrum Grow IQ (Dành cho trẻ từ 1 – 15 tuổi) Đường 194, thị tứ Phủ, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 35/2023/ĐKSP 11/04/23
36 Công ty TNHH Dược phẩm Medicare Việt Nam Sản phẩm dinh dưỡng công thức IQ Smart Colostrum Newborn (Dành cho trẻ từ 0 – 12 tháng tuổi) Đường 194, thị tứ Phủ, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 36/2023/ĐKSP 11/04/23
37 Công ty TNHH Dược phẩm Medicare Việt Nam Sản phẩm dinh dưỡng IQ Smart Colostrum Pedia A+ (Dành cho trẻ từ 1 – 10 tuổi) Đường 194, thị tứ Phủ, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 37/2023/ĐKSP 11/04/23
38 Công ty TNHH Dược phẩm Medicare Việt Nam Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung IQ Smart Colostrum Biomin (Dành cho trẻ từ 6 – 36 tháng tuổi) Đường 194, thị tứ Phủ, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 38/2023/ĐKSP 11/04/23
39 Công ty TNHH Dược phẩm Medicare Việt Nam Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt IQ Smart Colostrum Diabet (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho người bị tiểu đường và người từ 18 tuổi trở lên có nguy cơ bị tiểu đường) Đường 194, thị tứ Phủ, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 39/2023/ĐKSP 11/04/23
40 Địa điểm kinh doanh – Công ty TNHH thực phẩm dinh dưỡng NUTRISCORE Sản phẩm dinh dưỡng WEIGHT KID + (Dành cho trẻ từ 1-10 tuổi) khu d ân cư Tiến Đạt, phường Ái Quốc, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 40/2023/ĐKSP 26/4/2023
41 Công ty cổ phần dinh dưỡng Hoa Kỳ HD Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt Sữa thực vật Best Sure (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho người bị loãng xương, người có nguy cơ bị loãng xương, người từ 18 tuổi trở lên cần bổ sung canxi) TT4-LK 04-07 KĐT Ecopark, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 41/2023/ĐKSP 27/4/2023
42 Công ty cổ phần dinh dưỡng Hoa Kỳ HD Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt Best Sure Nut thực dưỡng (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho người bị tiểu đường, tiền tiểu đường) TT4-LK 04-07 KĐT Ecopark, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 42/2023/ĐKSP 27/4/2023
43 Công ty cổ phần sản xuất thương mại và đầu tư Âu Việt – Chi nhánh Hải Dương Sản phẩm dinh dưỡng sữa dê công thức oligosaccharide MAMAKO® 1 Premium dành cho trẻ sơ sinh (Dành cho trẻ từ 0 đến 6 tháng tuổi) số 4, phố Thanh Liễu, KDC Thanh Liễu, phường Tân Hưng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 43/2023/ĐKSP 18/5/2023
44 Công ty cổ phần sản xuất thương mại và đầu tư Âu Việt – Chi nhánh Hải Dương Sản phẩm dinh dưỡng sữa dê công thức oligosaccharide MAMAKO® 2 Premium dành cho trẻ từ 6 – 12 tháng số 4, phố Thanh Liễu, KDC Thanh Liễu, phường Tân Hưng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 44/2023/ĐKSP 18/5/2023
45 Công ty cổ phần sản xuất thương mại và đầu tư Âu Việt – Chi nhánh Hải Dương Sản phẩm dinh dưỡng sữa dê công thức oligosaccharide MAMAKO® 3 Premium dành cho trẻ trên 12 tháng số 4, phố Thanh Liễu, KDC Thanh Liễu, phường Tân Hưng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 45/2023/ĐKSP 18/5/2023
46 Công ty cổ phần dinh dưỡng Hoa Kỳ HD Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt Sữa hạt Hamilife Nut (Sản phẩm dinh dưỡng cho người bị loãng xương, người có nguy cơ bị loãng xương, người từ 18 tuổi trở lên cần bổ sung canxi) TT4-LK 04-07 KĐT Ecopark, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 46/2023/ĐKSP 24/5/2023′
47 CÔNG TY TNHH SỮA WEMEE VIỆT NAM – CHI NHÁNH HẢI DƯƠNG Sản phẩm dinh dưỡng  SICA SURE CANXI (Dành cho trẻ từ 2 tuổi -15 tuổi) Thôn Trụ Thượng, Phường Đồng Lạc, Thành phố Chí Linh, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam 47/2023/ĐKSP 29/5/2023′
48 Công ty cổ phần dinh dưỡng Hoa Kỳ HD Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt Utra Milk Canxi Gold (Sản phẩm dinh dưỡng cho người bị loãng xương, người có nguy cơ bị loãng xương, người từ 18 tuổi trở lên cần bổ sung canxi) TT4-LK 04-07 KĐT Ecopark, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 48/2023/ĐKSP 07/6/2023′
49 Công ty cổ phần dinh dưỡng Hoa Kỳ HD Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt Sukito Canxi (Sản phẩm dinh dưỡng cho người bị loãng xương, người có nguy cơ bị loãng xương, người từ 18 tuổi trở lên cần bổ sung canxi) TT4-LK 04-07 KĐT Ecopark, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 49/2023/ĐKSP 07/6/2023′
50 Công ty cổ phần dinh dưỡng Hoa Kỳ HD Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt Sukito Gludiabet (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho người bị tiểu đường, tiền tiểu đường) TT4-LK 04-07 KĐT Ecopark, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 50/2023/ĐKSP 07/6/2023′
51 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt BEST CHOICE DIABET (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho: Người bị tiểu đường và người từ 18 tuổi trở lên có nguy cơ bị tiểu đường) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 51/2023/ĐKSP 13/6/2023′
52 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng công thức BEST CHOICE NEW BORN (Dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 52/2023/ĐKSP 13/6/2023′
53 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng BEST CHOICE NEURO PRO (Dành cho trẻ từ 1-6 tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 53/2023/ĐKSP 13/6/2023′
54 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng công thức NANO IQ SHEEP MILK A0 (Dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 54/2023/ĐKSP 13/6/2023′
55 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng NANO IQ SHEEP MILK A+ (Dành cho trẻ từ 1-15 tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 55/2023/ĐKSP 13/6/2023′
56 Công ty TNHH Dược phẩm Medicare Việt Nam Sản phẩm dinh dưỡng Tasure Gold Pedia A+ New (Dành cho trẻ từ 6 -36 tháng tuổi) Đường 194, thị tứ Phủ, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 56/2023/ĐKSP 16/6/2023′
57 Công ty cổ phần Nanovi Việt Nam Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt SỮA NON NANOVI ALPHA MILK PLUS NEW (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho: Người bị loãng xương và có nguy cơ bị loãng xương, người có chế độ ăn thiếu hụt canxi, người từ 18 tuổi trở lên cần bổ sung canxi) số 262, đường Ngô Quyền, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 57/2023/ĐKSP 27/6/2023′
58 Chi nhánh – Công ty cổ phần ONEGROUP tại Hải Dương Sản phẩm dinh dưỡng công thức Alfamil DHA (Dành cho trẻ từ 0-6 tháng tuổi) 105 Đỗ Ngọc Du, khu 11, phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 58/2023/ĐKSP 03/7/2023
59 Công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng GAFO Sản phẩm dinh dưỡng GAFO GROWTIN PLUS (Dành cho trẻ từ 1-16 tuổi) Cụm công nghiệp Ba Hàng, phường Nam Đồng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 59/2023/ĐKSP 10/7/2023′
60 Chi nhánh – Công ty TNHH dược phẩm AT Milk tại Hải Dương Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt GLYCÉMIE SANTÉ AT LAIT (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho: Người bị tiểu đường và người từ 18 tuổi trở lên có nguy cơ bị tiểu đường) số 5, ngõ 190, tổ 6, khu dân cư số 3 Huề Trì, phường An Phụ, thị xã Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam 60/2023/ĐKSP 14/7/2023′
61 Công ty TNHH LICOG – Chi nhánh Hải Dương Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt ActiPro (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho: Người bị loãng xương và có nguy cơ bị loãng xương, người có chế độ ăn thiếu hụt canxi, người từ 18 tuổi trở lên cần bổ sung canxi) số 91, Phan Đình Phùng, phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 61/2023/ĐKSP 17/7/2023′
62 Công ty TNHH TM quốc tế Việt Úc Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt DIABETREE (Sản phẩm dinh dưỡng dùng cho người đái tháo đường và người có nguy cơ đái tháo đường) số 11, phố Lê Phụ Trần, đường Hoàng Quốc Việt, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 62/2023/ĐKSP 24/7/2023′
63 Công ty TNHH IRON SPIRIT – Chi nhánh Hải Dương Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt IA URE 1 (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho: Người bị tiểu đường và người từ 18 tuổi trở lên có nguy cơ bị tiểu đường) số 91, đường An Định, phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 63/2023/ĐKSP 25/7/2023′
64 Công ty TNHH IRON SPIRIT – Chi nhánh Hải Dương Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt IA URE CANXI 1 (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho: Người bị loãng xương và có nguy cơ bị loãng xương. Người có chế độ ăn thiếu hụt canxi. Người từ 18 tuổi trở lên cần bổ sung canxi) số 91, đường An Định, phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 64/2023/ĐKSP 25/7/2023′
65 Chi nhánh – Công ty cổ phần ONEGROUP tại Hải Dương Sản phẩm dinh dưỡng công thức Alfamil DHA 2 (Dành cho trẻ từ 6-36 tháng tuổi) 105 Đỗ Ngọc Du, khu 11, phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 65/2023/ĐKSP 3/8/2023′
66 Công ty TNHH IRON SPIRIT – Chi nhánh Hải Dương Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt IA URE NEW 1 (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho: Người bị tiểu đường và người từ 18 tuổi trở lên có nguy cơ bị tiểu đường) số 91, đường An Định, phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 66/2023/ĐKSP 30/8/2023′
67 Công ty cổ phần thương mại D2D – Chi nhánh Hải Dương Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt GLUZABET (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho: Người bị tiểu đường và người từ 18 tuổi trở lên có nguy cơ bị tiểu đường) số 12, phố Đình Tây, phường Phạm Thái, thị xã Kinh Môn tỉnh Hải Dương, Việt Nam 67/2023/ĐKSP 30/8/2023′
68 Công ty TNHH kinh doanh và công nghệ ALAMA VIỆT NAM – CHI NHÁNH HẢI DƯƠNG Sản phẩm dinh dưỡng HIUP (Dành cho trẻ từ 2-15 tuổi) xóm 1, thôn Tân Quang, xã Quang Khải, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 68/2023/ĐKSP 30/8/2023′
69 Chi nhánh Công ty TNHH INNERLIFE tại Hải Dương Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt Elisure (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho: Người bị tiểu đường và người từ 18 tuổi trở lên có nguy cơ bị tiểu đường) số 24 Nguyễn Văn Lộc, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam 69/2023/ĐKSP 8/9/2023′
70 Chi nhánh Hải Dương – Công ty cổ phần tập đoàn dinh dưỡng TD FOOD Sản phẩm dinh dưỡng công thức PURE MILK GOLD COLOS 24H BABY (Dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi) 177 Nguyễn Hữu Cầu, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 70/2023/ĐKSP 13/9/2023′
71 Chi nhánh Hải Dương – Công ty cổ phần tập đoàn dinh dưỡng TD FOOD Sản phẩm dinh dưỡng PURE MILK GOLD COLOS 24H PEDIA (Dành cho trẻ từ 1-6 tuổi) 177 Nguyễn Hữu Cầu, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 71/2023/ĐKSP 13/9/2023′
72 Chi nhánh Hải Dương – Công ty cổ phần tập đoàn dinh dưỡng TD FOOD Sản phẩm dinh dưỡng PURE MILK GOLD COLOS 24H IQ GROW (Dành cho trẻ từ 1-10 tuổi) 177 Nguyễn Hữu Cầu, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 72/2023/ĐKSP 13/9/2023′
73 Chi nhánh Hải Dương – Công ty cổ phần tập đoàn dinh dưỡng TD FOOD Sản phẩm dinh dưỡng PURE MILK GOLD COLOS 24H GAIN (Dành cho trẻ từ 1-18 tuổi) 177 Nguyễn Hữu Cầu, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 73/2023/ĐKSP 13/9/2023′
74 Chi nhánh Hải Dương – Công ty cổ phần tập đoàn dinh dưỡng TD FOOD Sản phẩm dinh dưỡng công thức PURE MILK GOLD COLOS 24H BIOMIN (Dành cho trẻ từ 6-36 tháng tuổi) 177 Nguyễn Hữu Cầu, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 74/2023/ĐKSP 13/9/2023′
75 Chi nhánh Hải Dương – Công ty cổ phần tập đoàn dinh dưỡng TD FOOD Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt PURE MILK GOLD COLOS 24H BONE (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho: Người bị loãng xương và có nguy cơ bị loãng xương, người có chế độ ăn thiếu hụt canxi. Người từ 18 tuổi trở lên cần bổ sung canxi) 177 Nguyễn Hữu Cầu, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 75/2023/ĐKSP 13/9/2023′
76 Chi nhánh Hải Dương – Công ty cổ phần tập đoàn dinh dưỡng TD FOOD Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt MEDICARE BONE (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho: Người bị loãng xương và có nguy cơ bị loãng xương, người có chế độ ăn thiếu hụt canxi. Người từ 18 tuổi trở lên cần bổ sung canxi) 177 Nguyễn Hữu Cầu, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 76/2023/ĐKSP 15/9/2023′
77 Chi nhánh Hải Dương – Công ty cổ phần tập đoàn dinh dưỡng TD FOOD Sản phẩm dinh dưỡng công thức MEDICARE KIDS (Dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi) 177 Nguyễn Hữu Cầu, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 77/2023/ĐKSP 15/9/2023′
78 Chi nhánh Hải Dương – Công ty cổ phần tập đoàn dinh dưỡng TD FOOD Sản phẩm dinh dưỡng công thức MEDICARE BIOTIC (Dành cho trẻ từ 6-36 tháng tuổi) 177 Nguyễn Hữu Cầu, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 78/2023/ĐKSP 15/9/2023′
79 Chi nhánh Hải Dương – Công ty cổ phần tập đoàn dinh dưỡng TD FOOD Sản phẩm dinh dưỡng MEDICARE PEDIA + (Dành cho trẻ từ 1-10 tuổi) 177 Nguyễn Hữu Cầu, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 79/2023/ĐKSP 15/9/2023′
80 Chi nhánh Hải Dương – Công ty cổ phần tập đoàn dinh dưỡng TD FOOD Sản phẩm dinh dưỡng MEDICARE GROW + (Dành cho trẻ từ 1-10 tuổi) 177 Nguyễn Hữu Cầu, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 80/2023/ĐKSP 15/9/2023′
81 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt KENJI IQ CANXI NANO (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho: Người bị loãng xương và có nguy cơ bị loãng xương, người có chế độ ăn thiếu hụt canxi. Người từ 18 tuổi trở lên cần bổ sung canxi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 81/2023/ĐKSP 15/9/2023′
82 Chi nhánh Hải Dương – Công ty cổ phần tập đoàn dinh dưỡng TD FOOD Sản phẩm dinh dưỡng công thức TUTI CARE COLOS 24H BABY (Dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi) 177 Nguyễn Hữu Cầu, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 82/2023/ĐKSP 18/9/2023′
83 Chi nhánh Hải Dương – Công ty cổ phần tập đoàn dinh dưỡng TD FOOD Sản phẩm dinh dưỡng TUTI CARE COLOS 24H PEDIA (Dành cho trẻ từ 1-10 tuổi) 177 Nguyễn Hữu Cầu, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 83/2023/ĐKSP 18/9/2023′
84 Chi nhánh Hải Dương – Công ty cổ phần tập đoàn dinh dưỡng TD FOOD Sản phẩm dinh dưỡng TUTI CARE COLOS 24H GROW (Dành cho trẻ từ 1-15 tuổi) 177 Nguyễn Hữu Cầu, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 84/2023/ĐKSP 18/9/2023′
85 Chi nhánh Hải Dương – Công ty cổ phần tập đoàn dinh dưỡng TD FOOD Sản phẩm dinh dưỡng TUTI CARE COLOS 24H GOAT BA (Dành cho trẻ từ 1-10 tuổi) 177 Nguyễn Hữu Cầu, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 85/2023/ĐKSP 18/9/2023′
86 Chi nhánh Hải Dương – Công ty cổ phần tập đoàn dinh dưỡng TD FOOD Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt TUTI CARE COLOS 24H DIABET (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho: Người bị tiểu đường và người từ 18 tuổi trở lên có nguy cơ bị tiểu đường) 177 Nguyễn Hữu Cầu, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 86/2023/ĐKSP 18/9/2023′
87 Chi nhánh Hải Dương – Công ty cổ phần tập đoàn dinh dưỡng TD FOOD Sản phẩm dinh dưỡng công thức OMELAXX PREMIUM COLOS LIPID 0+ (Dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi) 177 Nguyễn Hữu Cầu, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 87/2023/ĐKSP 22/9/2023′
88 Chi nhánh Hải Dương – Công ty cổ phần tập đoàn dinh dưỡng TD FOOD Sản phẩm dinh dưỡng công thức OMELAXX PREMIUM INFANT (Dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi) 177 Nguyễn Hữu Cầu, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 88/2023/ĐKSP 22/9/2023′
89 Chi nhánh Hải Dương – Công ty cổ phần tập đoàn dinh dưỡng TD FOOD Sản phẩm dinh dưỡng OMELAXX PREMIUM PEDIA (Dành cho trẻ từ 1-10 tuổi) 177 Nguyễn Hữu Cầu, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 89/2023/ĐKSP 22/9/2023′
90 Chi nhánh Hải Dương – Công ty cổ phần tập đoàn dinh dưỡng TD FOOD Sản phẩm dinh dưỡng công thức OMELAXX PREMIUM PROBIOTIC (Dành cho trẻ từ 6-36 tháng tuổi) 177 Nguyễn Hữu Cầu, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 90/2023/ĐKSP 21/9/2023′
91 Chi nhánh Hải Dương – Công ty cổ phần tập đoàn dinh dưỡng TD FOOD Sản phẩm dinh dưỡng OMELAXX PREMIUM GROW IQ (Dành cho trẻ từ 1-15 tuổi) 177 Nguyễn Hữu Cầu, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 91/2023/ĐKSP 22/9/2023′
92 Chi nhánh Hải Dương – Công ty cổ phần tập đoàn dinh dưỡng TD FOOD Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt OMELAXX PREMIUM CANXI GOLD (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho: Người bị loãng xương và có nguy cơ bị loãng xương, người có chế độ ăn thiếu hụt canxi. Người từ 18 tuổi trở lên cần bổ sung canxi) 177 Nguyễn Hữu Cầu, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 92/2023/ĐKSP 22/9/2023′
93 Công ty cổ phần dinh dưỡng Hoa Kỳ HD Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt Sữa hạt Nutri Nuts Canxi (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho: Người già bị loãng xương, người có nguy cơ bị loãng xương cần bổ sung canxi, người từ 18 tuổi trở lên cần bổ sung canxi) TT4-LK 04-07 KĐT Ecopark, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 93/2023/ĐKSP 25/9/2023′
94 Chi nhánh – Công ty cổ phần MACCA VIP tại Hải Dương Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt OMIKAMI (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho: Người bị tiểu đường và người từ 18 tuổi trở lên có nguy cơ bị tiểu đường) số 16, ngách 14A/42 phố Phan Bội Châu, phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 94/2023/ĐKSP 25/9/2023′
95 Công ty CP thương mại LOPY Việt Nam – Chi nhánh Hải Dương Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt HEALYN CANXI GOLD (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho: Người bị loãng xương và có nguy cơ bị loãng xương, người có chế độ ăn thiếu hụt canxi. Người từ 18 tuổi trở lên cần bổ sung canxi) xóm 1, thôn Tân Quang, xã Quang Khải, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 95/2023/ĐKSP 25/9/2023′
96 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt BEST CHOICE CANXI XK (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho: Người bị loãng xương và có nguy cơ bị loãng xương, người có chế độ ăn thiếu hụt canxi. Người từ 18 tuổi trở lên cần bổ sung canxi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 96/2023/ĐKSP 25/9/2023′
97 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng BEST CHOICE GROW PLUS + (Dành cho trẻ từ 2-15 tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 97/2023/ĐKSP 25/9/2023′
98 Chi nhánh Hải Dương – Công ty cổ phần tập đoàn dinh dưỡng TD FOOD Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt KANSAIO COLOS DIABETS (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho: Người bị tiểu đường và người từ 18 tuổi trở lên có nguy cơ bị tiểu đường) 177 Nguyễn Hữu Cầu, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 98/2023/ĐKSP 25/9/2023′
99 Chi nhánh Hải Dương – Công ty cổ phần tập đoàn dinh dưỡng TD FOOD Sản phẩm dinh dưỡng KANSAIO GROW DHA (Dành cho trẻ từ 1-15 tuổi) 177 Nguyễn Hữu Cầu, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 99/2023/ĐKSP 25/9/2023′
100 Chi nhánh Hải Dương – Công ty cổ phần tập đoàn dinh dưỡng TD FOOD Sản phẩm dinh dưỡng KANSAIO COLOSTRUM 1+  (Dành cho trẻ từ 1-6 tuổi) 177 Nguyễn Hữu Cầu, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 100/2023/ĐKSP 25/9/2023′
101 Chi nhánh Hải Dương – Công ty cổ phần tập đoàn dinh dưỡng TD FOOD Sản phẩm dinh dưỡng công thức KANSAIO COLOSTRUM O + (Dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi) 177 Nguyễn Hữu Cầu, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 101/2023/ĐKSP 25/9/2023′
102 Chi nhánh Hải Dương – Công ty cổ phần tập đoàn dinh dưỡng TD FOOD Sản phẩm dinh dưỡng công thức KANSAIO STARTER (Dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi) 177 Nguyễn Hữu Cầu, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 102/2023/ĐKSP 25/9/2023′
103 Chi nhánh Hải Dương – Công ty cổ phần tập đoàn dinh dưỡng TD FOOD Sản phẩm dinh dưỡng KANSAIO PEDIA BA (Dành cho trẻ từ 6 tháng đến 6 tuổi) 177 Nguyễn Hữu Cầu, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 103/2023/ĐK 02/10/2023′
104 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt BIOLAIT PREMIUM GLUSURE (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho: Người bị tiểu đường và người từ 18 tuổi trở lên có nguy cơ bị tiểu đường) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 104/2023/ĐK 10/10/2023′
105 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt COLOS MOM DIABETES (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho: Người bị tiểu đường và người từ 18 tuổi trở lên có nguy cơ bị tiểu đường) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 105/2023/ĐK 10/10/2023′
106 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt PREOMIL GOLD DIABETES COLOS 24H (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho: Người bị tiểu đường và người từ 18 tuổi trở lên có nguy cơ bị tiểu đường) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 106/2023/ĐK 10/10/2023′
107 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt HAPPY CARE COLOS 24h DIABETES (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho: Người bị tiểu đường và người từ 18 tuổi trở lên có nguy cơ bị tiểu đường) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 107/2023/ĐK 10/10/2023′
108 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt LACTOMIN CANXI (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho: Người bị loãng xương và có nguy cơ bị loãng xương, người có chế độ ăn thiếu hụt canxi, người từ 18 tuổi trở lên cần bổ sung canxi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 108/2023/ĐK 10/10/2023′
109 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt IQ PLATINUM DIABETES (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho: Người bị tiểu đường và người từ 18 tuổi trở lên có nguy cơ bị tiểu đường) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 109/2023/ĐK 10/10/2023′
110 Công ty cổ phần NANOVI Việt Nam Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt SỮA NON NANOVI DIABEST MILK (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho: Người bị tiểu đường và người từ 18 tuổi trở lên có nguy cơ bị tiểu đường) 262 đường Ngô Quyền, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 110/2023/ĐKSP 16/10/2023′
111 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng công thức DONI CARE NEWBORN (Dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 111/2023/ĐKSP 26/10/2023
112 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng công thức DONI CARE GOAT BABY (Dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 112/2023/ĐKSP 26/10/2023
113 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng DONI CARE GROW IQ (Dành cho trẻ từ 1-18 tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 113/2023/ĐKSP 26/10/2023
114 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng DONI CARE PEDIA (Dành cho trẻ từ 1-16 tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 114/2023/ĐKSP 26/10/2023
115 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng DONI CARE COLOS GAIN (Dành cho trẻ từ 1-18 tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 115/2023/ĐKSP 26/10/2023
116 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Sản phẩm dinh dưỡng DONI CARE GOAT PEDIA (Dành cho trẻ từ 1-16 tuổi) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 116/2023/ĐKSP 26/10/2023
117 Công ty cổ phần thương mại D2D  – Chi nhánh Hải Dương Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt Glucanxi (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho: Người bị loãng xương và có nguy cơ bị loãng xương, người có chế độ ăn thiếu hụt canxi. Người từ 18 tuổi trở lên cần bổ sung canxi) Số 12 phố Đình Tây, phường Phạm Thái, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 117/2023/ĐKSP 30/10/2023
118 Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hadu Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt SMILK DIABETES (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho: Người bị tiểu đường và người từ 18 tuổi trở lên có nguy cơ bị tiểu đường) Lô CN 20, cụm công nghiệp Lương Điền, xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 118/2023/ĐKSP 3/11/2023
119 Địa điểm kinh doanh – Công ty TNHH thực phẩm dinh dưỡng Nutriscore Sản phẩm dinh dưỡng công thức WEIGHT KID PROBI (Dành cho trẻ từ 6-36 tháng) Khu dân cư Tiến Đạt, phường Ái Quốc, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 119/2023/ĐKSP 3/11/2023
120 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ F2B – Chi nhánh Hải Dương Sản phẩm dinh dưỡng Sữa non Tổ yến Goldilac Grow (Dành cho trẻ từ 2 – 18 tuổi) Thôn Tuyển Cử, xã Tân Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 120/2023/ĐKSP 3/11/2023
121 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ F2B – Chi nhánh Hải Dương Sản phẩm dinh dưỡng công thức Sữa non Tổ yến Goldilac Grow I (Dành cho trẻ từ 6 – 36 tháng tuổi) Thôn Tuyển Cử, xã Tân Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 121/2023/ĐKSP 3/11/2023
122 Chi nhánh Hải Dương – Công ty TNHH sữa nhập khẩu WI Sản phẩm dinh dưỡng WIBIG (Dành cho trẻ từ 2-18 tuổi) Thôn Tráng Liệt, xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 122/2023/ĐKSP 3/11/2023
123 Chi nhánh – Công ty cổ phần Onegroup tại Hải Dương Sản phẩm dinh dưỡng Alfamil (Dành cho trẻ từ 2-10 tuổi) 105 Đỗ Ngọc Du, khu 11, phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 123/2023/ĐKSP 8/11/2023
124 Chi nhánh Hải Dương – Công ty cổ phần VICTORFOOD Sản phẩm dinh dưỡng VP Happy Grow IQ (Dành cho trẻ từ 1 -15 tuổi) số 43, ngõ 30 phố Trịnh Hoài Đức, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 124/2023/ĐKSP 14/11/2023
125 Chi nhánh Hải Dương – Công ty cổ phần VICTORFOOD Sản phẩm dinh dưỡng VP Happy Grow IQ (Dành cho trẻ từ 1 -18 tuổi) số 43, ngõ 30 phố Trịnh Hoài Đức, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 125/2023/ĐKSP 14/11/2023
126 Chi nhánh Hải Dương – Công ty cổ phần VICTORFOOD Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt VP Happy Canxi (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho: Người bị loãng xương và có nguy cơ bị loãng xương, người có chế độ ăn thiếu hụt canxi. Người từ 18 tuổi trở lên cần bổ sung canxi) số 43, ngõ 30 phố Trịnh Hoài Đức, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 126/2023/ĐKS 14/11/2023
127 Chi nhánh Hải Dương – Công ty cổ phần VICTORFOOD Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt VP Happy Diabets (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho: Người bị tiểu đường và người từ 18 tuổi trở lên có nguy cơ bị tiểu đường) số 43, ngõ 30 phố Trịnh Hoài Đức, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 127/2023/ĐKSP 14/11/2023
128 Chi nhánh Hải Dương – Công ty cổ phần thực phẩm Nanofood Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt One Diabetes Milk (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho: Người bị tiểu đường và người từ 18 tuổi trở lên có nguy cơ bị tiểu đường) số 43, ngõ 30 phố Trịnh Hoài Đức, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 128/2023/ĐKSP 24/11/2023
129 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ F2B – Chi nhánh Hải Dương Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt DIASOMALT+ (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho: Người bị tiểu đường và người từ 18 tuổi trở lên có nguy cơ bị tiểu đường) thôn Tuyển Cử, xã Tân Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 129/2023/ĐKSP 20/11/2023
130 Công ty cổ phần sản xuất thương mại và đầu tư Âu Việt  – Chi nhánh Hải Dương Thực phẩm dinh dưỡng y học “Resource Clinutren Junior” hương vani (Dành cho trẻ từ 1 tuổi đến 10 tuổi) Số 4, phố Thanh Liễu, KDC Thanh Liễu, phường Tân Hưng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 130/2023/ĐKSP 21/11/2023
131 Công ty cổ phần Juno Milk Việt Nam Sản phẩm dinh dưỡng công thức JUNOBABY GOLD (Dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi) Số 56 Tự Đông, phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 131/2023/ĐKSP 24/11/2023
132 Chi nhánh Hải Dương – Công ty cổ phần Victorfood Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt HOFUMIL GOLD (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho người bị tiểu đường và người từ 18 tuổi trở lên có nguy cơ bị tiểu đường) Số 43, ngõ 30 phố Trịnh Hoài Đức, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 132/2023/ĐKSP 24/11/2023
133 Chi nhánh Hải Dương – Công ty cổ phần tập đoàn dinh dưỡng TD Food Sản phẩm dinh dưỡng công thức NATURE MILK GOLD COLOS 24H BABY KID (Dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi) 177 Nguyễn Hữu Cầu, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 133/2023/ĐKSP 7/12/2023
134 Chi nhánh Hải Dương – Công ty cổ phần tập đoàn dinh dưỡng TD Food Sản phẩm dinh dưỡng công thức NATURE MILK GOLD COLOS 24H BIOTIC (Dành cho trẻ từ 6-36 tháng tuổi) 177 Nguyễn Hữu Cầu, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 134/2023/ĐKSP 7/12/2023
135 Chi nhánh Hải Dương – Công ty cổ phần tập đoàn dinh dưỡng TD Food Sản phẩm dinh dưỡng NATURE MILK GOLD COLOS 24H PEDIA (Dành cho trẻ từ 1-10 tuổi) 177 Nguyễn Hữu Cầu, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 135/2023/ĐKSP 7/12/2023
136 Chi nhánh Hải Dương – Công ty cổ phần tập đoàn dinh dưỡng TD Food Sản phẩm dinh dưỡng NATURE MILK GOLD COLOS 24H IQ GROW (Dành cho trẻ từ 1-18 tuổi) 177 Nguyễn Hữu Cầu, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 136/2023/ĐKSP 7/12/2023
137 Chi nhánh Hải Dương – Công ty cổ phần tập đoàn dinh dưỡng TD Food Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt NATURE MILK GOLD COLOS 24H BONCARE (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho: Người bị loãng xương và có nguy cơ bị loãng xương, người có chế độ ăn thiếu hụt canxi. Người từ 18 tuổi trở lên cần bổ sung canxi) 177 Nguyễn Hữu Cầu, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 137/2023/ĐKSP 7/12/2023
138 Công ty cổ phần dinh dưỡng Hoa Kỳ HD Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt Sữa hạt Yna Milk Canxi (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho: Người già bị loãng xương, người có nguy cơ bị loãng xương cần bổ sung canxi, người từ 18 tuổi trở lên cần bổ sung canxi) TT4-LK 04-07 KĐT Ecopark, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 139/2023/ĐKSP 11/12/2023
139 Công ty cổ phần dinh dưỡng Hoa Kỳ HD Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt Sữa hạt Yna Milk Diabetic (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho người bị tiểu đường, tiền tiểu đường) TT4-LK 04-07 KĐT Ecopark, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 140/2023/ĐKSP 11/12/2023
140 Công ty cổ phần dinh dưỡng Hoa Kỳ HD Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt Sữa hạt Thực dưỡng Diabest (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho người bị tiểu đường, tiền tiểu đường) TT4-LK 04-07 KĐT Ecopark, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 140/2023/ĐKSP 29/12/2023′
141 Công ty TNHH MARSEILLE PHÁP Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt GLU CARE (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho người đái tháo đường và người từ 18 tuổi trở lên có nguy cơ đái tháo đường) Số 68, phố Nguyễn Lương Bằng, khu 8, phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 142/2023/ĐKSP 29/12/2023′

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.