Thủ tục kiểm tra về ATTP đối với thực phẩm nhập khẩu theo phương thức kiểm tra thông thường

Tải bản gốc này !

Tên thủ tục: Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu theo phương thức kiểm tra thông thường

  1. Thời hạn giải quyết:

– Không quá 03 ngày làm việc

  1. Quy trình giải quyết:

2.1. Sơ đồ thực hiện

2.2. Diễn giải sơ đồ

 2.2.1. Tiếp nhận hồ sơ

– Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đăng ký kiểm tra thực phẩm nhập khẩu gửi qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

– Công chức trực tại Trung tâm Hành chính công thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ nếu:

+ Đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho Tổ chức/cá nhân và bàn giao hồ sơ cho Phòng Hành chính Chi cục ATVSTP trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì lập phiếu hướng dẫn Tổ chức/cá nhân hoàn thiện hồ sơ.

2.2.2. Thành phần hồ sơ:

– Giấy đăng ký kiểm tra thực phẩm nhập khẩu theo quy định

– Bản tự công bố sản phẩm theo quy định;

– 03 (ba) Thông báo kết quả xác nhận thực phẩm đạt yêu cầu nhập khẩu liên tiếp theo phương thức kiểm tra chặt đối với các lô hàng, mặt hàng được chuyển đổi phương thức từ kiểm tra chặt sang kiểm tra thông thường (bản chính);

– Bản sao Danh mục hàng hóa (Packing list);

– Trong trường hợp sản phẩm quy định tại Điều 14 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ thì phải có giấy chứng nhận đáp ứng các quy định về an toàn thực phẩm do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp (bản chính), trừ trường hợp thủy sản do tàu cá nước ngoài thực hiện đánh bắt, chế biến trên biến bán trực tiếp cho Việt Nam.

2.3. Thẩm định và xem xét, ký duyệt hồ sơ theo quy định

– Phòng Hành chính Chi cục ATVSTP tiếp nhận hồ sơ từ công chức trực tại Trung tâm Hành chính công, trong thời gian 60 phút kể từ khi nhận hồ sơ phải bàn giao cho phòng chuyên môn thụ lý theo quy định.

– Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký và CNSP có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, trình lãnh đạo Chi cục ra thông báo thực phẩm đạt hoặc không đạt yêu cầu nhập khẩu. Trường hợp yêu cầu bổ sung hồ sơ thì phải nêu rõ lý do và căn cứ pháp lý của việc yêu cầu.

2.4.  Nhận hồ sơ/kết quả và trả cho tổ chức, cá nhân

Công chức trực tại Trung tâm Hành chính công nhận hồ sơ/ kết quả từ Phòng Hành chính và trả cho Tổ chức, cá nhân trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.