Thủ tục quảng cáo

Tải bản gốc này !

Tên thủ tục: Đăng ký nội dung quảng cáo đối với sản phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi.

  1. Thời hạn giải quyết:

Không quá 10 ngày làm việc

  1. Quy trình giải quyết:

2.1. Sơ đồ thực hiện

2.2. Diễn giải sơ đồ

2.2.1. Tiếp nhận hồ sơ

– Tổ chức, cá nhân có sản phẩm quảng cáo nộp hồ sơ đăng ký qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

– Công chức trực tại Trung tâm Hành chính công thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ nếu:

+ Đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho Tổ chức/cá nhân và bàn giao hồ sơ cho Phòng Hành chính Chi cục ATVSTP trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì lập phiếu hướng dẫn Tổ chức/cá nhân hoàn thiện hồ sơ.

2.2.2. Thành phần hồ sơ:

– Đơn đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo theo quy định

– Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm và Bản công bố sản phẩm đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận hoặc Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy/Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm còn hiệu lực (bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân);

– Mẫu nhãn sản phẩm (bản có xác nhận của tổ chức, cá nhân);

– Đối với quảng cáo trên báo nói, báo hình thì phải có kịch bản dự kiến quảng cáo và nội dung dự kiến quảng cáo ghi trong đĩa hình, đĩa âm thanh; đối với quảng cáo trên các phương tiện khác thì phải có ma két (mẫu nội dung) dự kiến quảng cáo (bản có xác nhận của tổ chức, cá nhân);

– Đối với nội dung quảng cáo ngoài công dụng, tính năng của sản phẩm ghi trong bản công bố sản phẩm thì phải có tài liệu khoa học chứng minh (bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân);

Các tài liệu trong hồ sơ đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo phải được thể hiện bằng tiếng Việt; trường hợp có tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch sang tiếng Việt và được công chứng.

2.2.3. Thẩm định và xem xét, ký duyệt hồ sơ theo quy định

– Phòng Hành chính Chi cục ATVSTP tiếp nhận hồ sơ từ công chức trực tại Trung tâm Hành chính công, trong thời gian 60 phút kể từ khi nhận hồ sơ phải bàn giao cho phòng chuyên môn thụ lý theo quy định.

– Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký và CNSP có trách nhiệm xem xét hồ sơ, trình lãnh đạo Chi cục ký Giấy xác nhận và trả kết quả theo quy định.

– Trường hợp có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, phòng chuyên môn có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho cơ sở.

– Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ sửa đổi, bổ sung, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thẩm định hồ sơ và có văn bản trả lời. Sau 90 ngày làm việc kể từ khi có công văn yêu cầu sửa đổi, bổ sung nếu tổ chức, cá nhân không sửa đổi, bổ sung thì hồ sơ không còn giá trị

  1. Nhận hồ sơ/kết quả và trả cho tổ chức, cá nhân

Công chức trực tại Trung tâm Hành chính công nhận hồ sơ/ kết quả từ Phòng Hành chính – Chi cục ATVSTP và trả cho Tổ chức, cá nhân trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.