Cơ cấu nhân sự P.ĐKCNSP

  • Trưởng phòng: Trần Văn Khiêm
  • Điện thoại liên hệ: 0903.491.299