Đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2023

Ngày 9/1, Ban Chỉ đạo An toàn thực phẩm tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP)  trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2023.

Theo đó, các mục tiêu kế hoạch đề ra bao gồm nâng cao kiến thức và thực hành về ATTP cho người quản lý, người sản xuất, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng. Phấn đấu đến hết năm 2023, có 93% cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc diện phải cấp giấy chứng nhận được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP; 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh được kiểm tra, giám sát định kỳ về ATTP, trong đó có trên 88% cơ sở thực phẩm đạt yêu cầu về ATTP. Đến hết năm 2023, 100% người quản lý lãnh đạo; 94% người sản xuất, kinh doanh thực phẩm; 88 % người tiêu dùng có kiến thức và thực hành đúng về ATTP. Ngăn ngừa có hiệu quả tình trạng ngộ độc thực phẩm cấp tính, hạn chế các bệnh truyền qua thực phẩm xảy ra trên địa bàn tỉnh. Khống chế tỷ lệ mắc ngộ độc thực phẩm được ghi nhận dưới 6 người/100.000 dân.

Để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đề ra, công tác tổ chức chỉ đạo cần tiếp tục được các cấp, ngành, địa phương quan tâm nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp liên ngành về ATTP. Tiếp tục triển khai tốt các hoạt động thông tin, truyền thông về ATTP bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú trên các kênh thông tin đại chúng, đặc biệt tập trung dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội Xuân 2023, Tháng hành động vì an toàn thực phẩm, Tết trung thu 2023.

Giao Sở Y tế – Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành liên quan triển khai thực hiện kế hoạch bảo đảm ATTP trong toàn tỉnh; chỉ đạo các đơn vị liên quan trong ngành triển khai thực hiện tốt Kế hoạch.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh, Báo Hải Dương,… trên cơ sở nhiệm vụ được giao các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện theo hệ thống ngành dọc, theo phân cấp quản lý của đơn vị mình, tăng cường công tác thông tin liên lạc giữa các ngành với thường trực Ban Chỉ đạo.

Tải Kế hoạch tại đây: KH năm 2023

                                                                   Hải Đường

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.