Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng nông sản thực phẩm trong tình hình mới.

Ban chỉ đạo an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hải Dương vừa ban hành kế hoạch triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022 với chủ đề  “Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng nông sản thực phẩm trong tình hình mới”.  Thời gian bắt đầu từ ngày 15/4 đến 15/5 trên phạm vi toàn tỉnh.

Kế hoạch đề ra nhằm mục tiêu tăng cường công tác thông tin, truyền thông chính xác, kịp thời, toàn diện, có trách nhiệm, trung thực các vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm (ATTP), tăng cường truyền thông quảng bá sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản bảo đảm chất lượng, an toàn. Đề cao vai trò trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong việc thực thi pháp luật về ATTP. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát ATTP nông, lâm, thủy sản; kiểm tra, giám sát ATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ. Nêu cao vai trò của chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và sự giám sát của người tiêu dùng đối với việc tuân thủ pháp luật về ATTP và giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm; kịp thời xử lý các sự cố mất ATTP khi xảy ra trên địa bàn. Tăng cường xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về ATTP và giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn.

Chi cục ATVSTP đi kiểm tra tại một cơ sở ở TP.Chí Linh

Để Kế hoạch đạt được mục tiêu đề ra, các hoạt động trọng tâm được triển khai gồm: hoạt động truyền thông bảo đảm ATTP trên các phương tiện thông tin đại chúng, hội nghị, hội thảo, băng rôn, khẩu hiệu, các cơ quan báo chí, đài phát thanh truyền hình tuyến tỉnh, tuyến huyện, hệ thống loa phát thanh tuyến xã tham gia tuyên truyền chính sách, pháp luật, kiến thức về ATTP, kịp thời biểu dương, quảng bá các sản phẩm, các mô hình sản xuất, kinh doanh ATTP, phù hợp với quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh, đồng thời công khai những tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm vi phạm các quy định của pháp luật về ATTP.  Tăng cường truyên truyền, phổ biến các mô hình sản xuất, kinh doanh, các sản phẩm, chuỗi thực phẩm an toàn, các sản phẩm truyền thống của địa phương nhằm quảng bá, khích lệ sản xuất sản phẩm thực phẩm an toàn, mang đậm nét truyền thống của địa phương…

Về công tác kiểm tra, Ban chỉ đạo ATTP tỉnh thành lập 03 đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác đảm bảo ATTP của Ban chỉ đạo ATTP tuyến huyện, xã, kiểm tra thực tế tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Ban chỉ đạo ATTP các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch Tháng hành động phù hợp với yêu cầu và tình hình thực tế bảo đảm ATTP của địa phương.

Ngoài ra, gắn trách nhiệm của ban chỉ đạo ATTP các cấp để tập trung chỉ đạo và bố trí nguồn lực cho công tác ATTP; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa chính quyền ở địa phương, giữa các sở, ban, ngành và các đoàn thể chính trị xã hội trong công tác bảo đảm ATTP; phát huy ý thức trách nhiệm với cộng đồng của cá nhân, tổ chức sản xuất kinh doanh, người tiêu dùng đối với công tác bảo đảm ATTP.

                                                                                     Hồng Vân 

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.