Chi cục ATVSTP tỉnh đẩy mạnh hoạt động truyền thông

3 tháng đầu năm 2022, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) đã đẩy mạnh các hoạt động truyền thông nội dung ATTP. Do dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp nên Chi cục đặc biệt chú ý đến truyền thông gián tiếp trên các phương tiện thông tin đại chúng, in sao các tài liệu tuyên truyền về ATTP…

Chi cục phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Báo Hải Dương, Đài phát Thanh và truyền hình tỉnh viết, đăng 15 tin, bài trên “Bản tin y tế”,  Website của Sở Y tế và Báo Hải Dương; phát sóng và đưa tin 13 phóng sự, chuyên mục trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Ngoài ra, Chi cục viết, đăng 10  tin bài về ATTP trên Website an toàn thực phẩm. Tổ chức in, sao 20.000 tờ rơi với các nội dung “điều kiện đảm bảo ATTP đối với gia đình trong phòng chống dịch covid-19“  cấp phát cho các Trung tâm Y tế…

Chi cục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho 28 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Thực hiện cấp 40 giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm./.

Đức Thành

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.