DANH SÁCH SẢN PHẨM CÔNG BỐ NĂM 2021

STT TÊN CƠ SỞ TÊN SẢN PHẨM ĐỊA CHỈ NGÀY CB
1 Công ty TNHH Dược phẩm Medicare Việt Nam Sản phẩm dinh dưỡng Bột ăn dặm Kione Gold Gạo sữa
(dành cho trẻ từ 6 đến 24 tháng tuổi)
Đường 194, thị tứ Phủ, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương 11/01/21
2 Công ty TNHH Dược phẩm Medicare Việt Nam Sản phẩm dinh dưỡng Bột ăn dặm Kione Gold Heo Cà Rốt
(dành cho trẻ từ 6 đến 24 tháng tuổi)
Đường 194, thị tứ Phủ, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương 11/01/21
3 Công ty TNHH Dược phẩm Medicare Việt Nam Sản phẩm dinh dưỡng Bột ăn dặm Kione Gold Bò Rau Củ
(dành cho trẻ từ 6 đến 24 tháng tuổi)
Đường 194, thị tứ Phủ, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương 11/01/21
4 Công ty TNHH Dược phẩm Medicare Việt Nam Sản phẩm dinh dưỡng Bột ăn dặm Kione Gold Gà Rau Củ
(dành cho trẻ từ 6 đến 24 tháng tuổi)
Đường 194, thị tứ Phủ, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương 11/01/21
5 Công ty TNHH Dược phẩm Medicare Việt Nam Sản phẩm dinh dưỡng Bột ăn dặm Kione Gold Cá Hồi Bông Cải Xanh
(dành cho trẻ từ 6 đến 24 tháng tuổi)
Đường 194, thị tứ Phủ, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương 11/01/21
6 Công ty TNHH Dược phẩm Medicare Việt Nam Sản phẩm dinh dưỡng Bột ăn dặm Bio Orgalac Premium Gạo sữa
(dành cho trẻ từ 6 đến 24 tháng tuổi)
Đường 194, thị tứ Phủ, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương 11/01/21
7 Công ty TNHH Dược phẩm Medicare Việt Nam Sản phẩm dinh dưỡng Bột ăn dặm Bio Orgalac Premium Heo Cà Rốt
(dành cho trẻ từ 6 đến 24 tháng tuổi)
Đường 194, thị tứ Phủ, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương 11/01/21
8 Công ty TNHH Dược phẩm Medicare Việt Nam Sản phẩm dinh dưỡng Bột ăn dặm Bio Orgalac Premium Bò Rau Củ
(dành cho trẻ từ 6 đến 24 tháng tuổi)
Đường 194, thị tứ Phủ, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương 11/01/21
9 Công ty TNHH Dược phẩm Medicare Việt Nam Sản phẩm dinh dưỡng Bột ăn dặm Bio Orgalac Premium Gà Rau Củ
(dành cho trẻ từ 6 đến 24 tháng tuổi)
Đường 194, thị tứ Phủ, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương 11/01/21
10 Công ty TNHH Dược phẩm Medicare Việt Nam Sản phẩm dinh dưỡng Bột ăn dặm Bio Orgalac Premium Cá Hồi Bông Cải Xanh
(dành cho trẻ từ 6 đến 24 tháng tuổi)
Đường 194, thị tứ Phủ, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương 11/01/21
11 Công ty TNHH Dược phẩm Medicare Việt Nam Sản phẩm dinh dưỡng Bột ăn dặm BlackOne DHA Gạo sữa
(dành cho trẻ từ 6 đến 24 tháng tuổi)
Đường 194, thị tứ Phủ, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương 11/01/21
12 Công ty TNHH Dược phẩm Medicare Việt Nam Sản phẩm dinh dưỡng Bột ăn dặm BlackOne DHA Heo Cà Rốt
(dành cho trẻ từ 6 đến 24 tháng tuổi)
Đường 194, thị tứ Phủ, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương 11/01/21
13 Công ty TNHH Dược phẩm Medicare Việt Nam Sản phẩm dinh dưỡng Bột ăn dặm BlackOne DHA Bò Rau Củ
(dành cho trẻ từ 6 đến 24 tháng tuổi)
Đường 194, thị tứ Phủ, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương 11/01/21
14 Công ty TNHH Dược phẩm Medicare Việt Nam Sản phẩm dinh dưỡng Bột ăn dặm BlackOne DHA Gà Rau Củ
(dành cho trẻ từ 6 đến 24 tháng tuổi)
Đường 194, thị tứ Phủ, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương 11/01/21
15 Công ty TNHH Dược phẩm Medicare Việt Nam Sản phẩm dinh dưỡng Bột ăn dặm BlackOne DHA Cá Hồi Bông Cải Xanh
(dành cho trẻ từ 6 đến 24 tháng tuổi)
Đường 194, thị tứ Phủ, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương 11/01/21
16 Công ty TNHH Dược phẩm Medicare Việt Nam Sản phẩm dinh dưỡng Barita Baby (Dinh dưỡng dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi) Đường 194, thị tứ Phủ, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương 20/01
17 Công ty TNHH Dược phẩm Medicare Việt Nam Sản phẩm dinh dưỡng Barita IQ Pedia (Dinh dưỡng cho trẻ từ 1-10 tuổi) Đường 194, thị tứ Phủ, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương 20/01
18 Công ty TNHH Dược phẩm Medicare Việt Nam Sản phẩm dinh dưỡng Barita Grow IQ (Dinh dưỡng cho trẻ từ 1-15 tuổi) Đường 194, thị tứ Phủ, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương 20/01
19 Công ty cổ phần tập đoàn Panda Việt Nam Sản phẩm dinh dưỡng Fushi Milk Newborn
(Sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi)
 Nhà máy – Công ty cổ phần tập đoàn Panda Việt Nam (địa chỉ: khu La Xuyên, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương 27/01
20 Công ty cổ phần tập đoàn Panda Việt Nam Sản phẩm dinh dưỡng Fushi Milk BA
(Sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ từ 6-36 tháng tuổi)
 Nhà máy – Công ty cổ phần tập đoàn Panda Việt Nam (địa chỉ: khu La Xuyên, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương 27/01
21 Công ty cổ phần tập đoàn Panda Việt Nam Sản phẩm dinh dưỡng Fushi Milk Pedia
(Sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ từ 1-9 tuổi)
 Nhà máy – Công ty cổ phần tập đoàn Panda Việt Nam (địa chỉ: khu La Xuyên, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương 27/01
22 Công ty cổ phần tập đoàn Panda Việt Nam Sản phẩm dinh dưỡng Fushi Milk Grow IQ
(Sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ từ 1-15 tuổi)
 Nhà máy – Công ty cổ phần tập đoàn Panda Việt Nam (địa chỉ: khu La Xuyên, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương 27/01
23 Công ty cổ phần tập đoàn Panda Việt Nam Sản phẩm dinh dưỡng Fushi Milk Digest
(Sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ từ 1-18 tuổi)
 Nhà máy – Công ty cổ phần tập đoàn Panda Việt Nam (địa chỉ: khu La Xuyên, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương 27/01
24 Công ty cổ phần dược Hadu 79 Sản phẩm dinh dưỡng NANO IQ KIDS NEW
(Dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi. Trẻ sinh non và nhẹ cân sau sinh. Trẻ có sức đề kháng yếu)
Lô CN11, cụm Công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 03/02/21
25 Công ty cổ phần dược Hadu 79 Sản phẩm dinh dưỡng NANO IQ GROW NEW
(Dành cho trẻ từ 1-10 tuổi. Trẻ cần phát triển chiều cao và trí não)
Lô CN11, cụm Công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 03/02/21
26 Công ty cổ phần dược Hadu 79 Sản phẩm dinh dưỡng NANO IQ PEDIA NEW
(Dành cho trẻ từ 1-10 tuổi. Trẻ suy dinh dưỡng thấp còi, trẻ biếng ăn chậm lớn. Trẻ cần tăng cân)
Lô CN11, cụm Công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 03/02/21
27 Công ty cổ phần dược Hadu 79 Sản phẩm dinh dưỡng SỮA NON BONLAC PEDIA PLUS
(Dành cho trẻ 6 tháng – 6 tuổi, trẻ biếng ăn, suy dinh dưỡng, trẻ có hệ tiêu hóa kém, trẻ đang trong độ tuổi ăn dặm, trẻ cần tăng cường sức đề kháng)
Lô CN11, cụm Công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 03/02/21
28 Công ty cổ phần dược Hadu 79 Sản phẩm dinh dưỡng SỮA NON BONLAC KAO IQ
(Dành cho trẻ từ 2-15 tuổi, trẻ đang trong độ tuổi phát triển chiều cao và trí não)
Lô CN11, cụm Công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 03/02/21
29 Công ty cổ phần Dược phẩm DELTASUN Sản phẩm dinh dưỡng SỮA NON NATRUMAX FATTER (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ từ 1 đến 10 tuổi) số 2, ngõ 24, phố Lê Viết Hưng, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 05/03/21
30 Công ty cổ phần Dược phẩm DELTASUN Sản phẩm dinh dưỡng SỮA NON NATRUMAX GROW – IQ 1+  (Sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ từ 1 đến 2 tuổi) số 2, ngõ 24, phố Lê Viết Hưng, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 05/03/21
31 Công ty cổ phần Dược phẩm DELTASUN Sản phẩm dinh dưỡng SỮA NON NATRUMAX GROW -IQ 2+  (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ từ trên 2 tuổi đến 8 tuổi) số 2, ngõ 24, phố Lê Viết Hưng, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 05/03/21
32 Công ty TNHH MARSEILLE PHÁP Sản phẩm dinh dưỡng Colostrum Maxcare Baby (Sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ từ 1 đến 10 tuổi) số 68 Nguyễn Lương Bằng, khu 8, phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương,
tỉnh Hải Dương
05/03/21
33 Công ty cổ phần Quốc tế dược phẩm HADU Sản phẩm dinh dưỡng Sữa non BONLAC KID BABY (Dành cho trẻ 0-12 tháng) Lô CN20, cụm Công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 22/3/21
34 Công ty cổ phần Quốc tế dược phẩm HADU Sản phẩm dinh dưỡng GOAT KIDS TASUAMUM (Dành cho trẻ 0-12 tháng) Lô CN20, cụm Công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 22/3/21
35 Công ty cổ phần Quốc tế dược phẩm HADU Sản phẩm dinh dưỡng GOAT PEDIA TASUAMUM (Dành cho trẻ 6-36 tháng) Lô CN20, cụm Công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 22/3/21
36 Công ty cổ phần Quốc tế dược phẩm HADU Sản phẩm dinh dưỡng GOAT TOKAO IQ TASUAMUM (Dành cho trẻ 2-16 tuổi) Lô CN20, cụm Công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 22/3/21
37 Công ty cổ phần Quốc tế dược phẩm HADU Sản phẩm dinh dưỡng FAMILY KID COLOSTRUM (Dành cho trẻ từ 0-12 tháng) Lô CN20, cụm Công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 22/3/21
38 Công ty cổ phần Quốc tế dược phẩm HADU Sản phẩm dinh dưỡng FAMILY BIOTIC (Dành cho trẻ từ 6 tháng – 36 tháng tuổi) Lô CN20, cụm Công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 22/3/21
39 Công ty cổ phần Quốc tế dược phẩm HADU Sản phẩm dinh dưỡng FAMILY PEDIA (Dành cho trẻ từ 1-6 tuổi) Lô CN20, cụm Công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 22/3/21
40 Công ty cổ phần Quốc tế dược phẩm HADU Sản phẩm dinh dưỡng FAMILY IQ GROW (Dành cho trẻ từ 1-10 tuổi) Lô CN20, cụm Công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 22/3/21
41 Công ty cổ phần Quốc tế dược phẩm HADU Sản phẩm dinh dưỡng FAMILY GOAT BA (Dành cho trẻ từ 1-15 tuổi) Lô CN20, cụm Công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 22/3/21
42 Công ty TNHH Dược phẩm Medicare Việt Nam Sản phẩm dinh dưỡng HMO Gold Kid Baby (Dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi) Đường 194, thị tứ Phủ, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương 26/3/21
43 Công ty TNHH Dược phẩm Medicare Việt Nam Sản phẩm dinh dưỡng HMO Gold Kid Pedia (Dành cho trẻ từ 1-10 tuổi) Đường 194, thị tứ Phủ, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương 26/3/21
44 Công ty TNHH Dược phẩm Medicare Việt Nam Sản phẩm dinh dưỡng HMO Gold Kid Grow IQ (Dành cho trẻ từ 1-15 tuổi) Đường 194, thị tứ Phủ, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương 26/3/21
45 Công ty TNHH Dược phẩm Medicare Việt Nam Sản phẩm dinh dưỡng Colos My House Baby (Dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi) Đường 194, thị tứ Phủ, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương 26/3/21
46 Công ty TNHH Dược phẩm Medicare Việt Nam Sản phẩm dinh dưỡng Colos My House Grow IQ (Dành cho trẻ từ 1-15 tuổi) Đường 194, thị tứ Phủ, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương 26/3/21
47 Công ty TNHH Dược phẩm Medicare Việt Nam Sản phẩm dinh dưỡng Colos My House Pedia (Dành cho trẻ từ 1-10 tuổi) Đường 194, thị tứ Phủ, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương 26/3/21
48 Công ty cổ phần Quốc tế dược phẩm HADU Sản phẩm dinh dưỡng T470 NEW THẾ HỆ 2 KID BABY (Dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi) P102, BT 12, số nhà 8, khu đô thị An Hưng, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội 01/04/21
49 Công ty cổ phần Quốc tế dược phẩm HADU Sản phẩm dinh dưỡng T470 NEW THẾ HỆ 2 PEDIA (Dành cho trẻ từ 6-36 tháng tuổi) P102, BT 12, số nhà 8, khu đô thị An Hưng, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội 01/04/21
50 Công ty cổ phần Quốc tế dược phẩm HADU Sản phẩm dinh dưỡng T470 NEW THẾ HỆ 2 GAIN (Dành cho trẻ từ 1-10 tuổi) P102, BT 12, số nhà 8, khu đô thị An Hưng, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội 01/04/21
51 Công ty cổ phần Quốc tế dược phẩm HADU Sản phẩm dinh dưỡng T470 NEW THẾ HỆ 2 GOLD (Dành cho trẻ từ 1-10 tuổi) P102, BT 12, số nhà 8, khu đô thị An Hưng, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội 01/04/21
52 Công ty TNHH MTV HN CORPORATION Sản phẩm dinh dưỡng Imperial Dream XO1 (dành cho trẻ từ 0 đến 3 tháng tuổi) Số 7, phố Nguyễn Thái Học, phường Trần Phú, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 01/04/21
53 Công ty TNHH MTV HN CORPORATION Sản phẩm dinh dưỡng Imperial Dream XO2 (dành cho trẻ từ 3 tháng đến 6 tháng tuổi) Số 7, phố Nguyễn Thái Học, phường Trần Phú, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 01/04/21
54 Công ty TNHH MTV HN CORPORATION Sản phẩm dinh dưỡng Imperial Dream XO3 (dành cho trẻ từ 6 tháng đến 12 tháng tuổi) Số 7, phố Nguyễn Thái Học, phường Trần Phú, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 01/04/21
55 Công ty TNHH MTV HN CORPORATION Sản phẩm dinh dưỡng Imperial Dream XO4 (dành cho trẻ từ 12 tháng đến 24 tháng tuổi) Số 7, phố Nguyễn Thái Học, phường Trần Phú, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 01/04/21
56 Nhà máy HADU – Chi nhánh Công ty
cổ phần quốc tế dược phẩm HADU
Sản phẩm dinh dưỡng DREAM MILK GOLD KID BABY (Dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi) Địa chỉ trụ sở: Lô CN20, cụm Công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 09/04/21
57 Nhà máy HADU – Chi nhánh Công ty
cổ phần quốc tế dược phẩm HADU
Sản phẩm dinh dưỡng DREAM MILK GOLD PEDIA (Dành cho trẻ từ 1-10 tuổi) Địa chỉ trụ sở: Lô CN20, cụm Công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 09/04/21
58 Nhà máy HADU – Chi nhánh Công ty
cổ phần quốc tế dược phẩm HADU
Sản phẩm dinh dưỡng DREAM MILK GOLD GAIN PLUS (Dành cho trẻ từ 1-16 tuổi) Địa chỉ trụ sở: Lô CN20, cụm Công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 09/04/21
59 Nhà máy HADU – Chi nhánh Công ty
cổ phần quốc tế dược phẩm HADU
Sản phẩm dinh dưỡng COLOS BIBI 0+ (Dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi) Địa chỉ trụ sở: Lô CN20, cụm Công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 09/04/21
60 Nhà máy HADU – Chi nhánh Công ty
cổ phần quốc tế dược phẩm HADU
Sản phẩm dinh dưỡng DAIRY PRO COLOSMAX Địa chỉ trụ sở: Lô CN20, cụm Công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 09/04/21
61 Công ty TNHH Dược phẩm Medicare Việt Nam Sản phẩm dinh dưỡng NEWZILAIT BABY(Dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi) Đường 194, thị tứ Phủ, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương 13/4
62 Công ty TNHH Dược phẩm Medicare Việt Nam Sản phẩm dinh dưỡng NEWZILAIT PEDIA(Dành cho trẻ từ 1-10 tuổi) Đường 194, thị tứ Phủ, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương 13/4
63 Công ty TNHH Dược phẩm Medicare Việt Nam Sản phẩm dinh dưỡng NEWZILAIT GROW IQ (Dành cho trẻ từ 1-15 tuổi) Đường 194, thị tứ Phủ, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương 13/4
64 Công ty cổ phần Quốc tế dược phẩm HADU Sản phẩm dinh dưỡng OGN MILK COLOS BABY
(Dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi)
Địa chỉ trụ sở: Lô CN20, cụm Công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 14/4
65 Công ty TNHH Dược phẩm Medicare Việt Nam Sản phẩm dinh dưỡng Sữa pha sẵn Black One Grow Plus
(Dinh dưỡng dành cho trẻ từ 1-15 tuổi)
Đường 194, thị tứ Phủ, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương 15/4
66 Công ty cổ phần Dược HADU 79 Sản phẩm dinh dưỡng SỮA NON NANO IQ KID
(Dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi)
Lô CN11, cụm Công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 20/4
67 Công ty cổ phần Dược HADU 79 Sản phẩm dinh dưỡng SỮA NON NANO IQ GROW
(Dành cho trẻ từ 1-10 tuổi)
Lô CN11, cụm Công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 20/4
68 Công ty cổ phần Dược HADU 79 Sản phẩm dinh dưỡng SỮA NON NANO IQ PEDIA
(Dành cho trẻ từ 6-36 tháng tuổi)
Lô CN11, cụm Công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 20/4
69 Công ty TNHH Dược phẩm Medicare Việt Nam Sản phẩm dinh dưỡng NEWZILAIT GOAT BABY
(Dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi)
Đường 194, thị tứ Phủ, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương 26/4
70 Công ty TNHH Dược phẩm Medicare Việt Nam Sản phẩm dinh dưỡng NEWZILAIT GOAT PEDIA (Dành cho trẻ từ 1-10 tuổi) Đường 194, thị tứ Phủ, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương 26/4
71 Công ty TNHH Dược phẩm Medicare Việt Nam Sản phẩm dinh dưỡng NEWZILAIT GOAT GROW IQ
(Dành cho trẻ từ 1-15 tuổi)
Đường 194, thị tứ Phủ, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương 26/4
72 Nhà máy HADU – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm HADU Sản phẩm dinh dưỡng TASUACARE IQ GROW COLOSTRUM 24’’H
(Dành cho trẻ từ 2-15 tuổi)
Địa chỉ trụ sở: Lô CN20, cụm Công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 26/4
73 Nhà máy HADU – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm HADU Sản phẩm dinh dưỡng TASUACARE PEDIA COLOSTRUM 24’’H
(Dành cho trẻ từ 6-36 tháng tuổi)
Địa chỉ trụ sở: Lô CN20, cụm Công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 26/4
74 Nhà máy HADU – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm HADU Sản phẩm dinh dưỡng TASUACARE KID COLOSTRUM 24’’H
(Dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi)
Địa chỉ trụ sở: Lô CN20, cụm Công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 26/4
75 Nhà máy HADU – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm HADU Sản phẩm dinh dưỡng TASUACARE KID COLOSTRUM 24’’H
(Dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi)
Địa chỉ trụ sở: Lô CN20, cụm Công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 26/4
76 Nhà máy HADU – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm HADU Sản phẩm dinh dưỡng IQ PLUS SỮA NON 24’’H
(Dành cho trẻ từ 6 tháng  – 15 tuổi)
Địa chỉ trụ sở: Lô CN20, cụm Công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 26/4
77 Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm HADU Sản phẩm dinh dưỡng OGN MILK GOAT BA&IQ
(Dành cho trẻ từ 6 tháng – 6 tuổi)
Địa chỉ trụ sở: Lô CN20, cụm Công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 28/4
78 Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm HADU Sản phẩm dinh dưỡng DAIRY PRO GOAT KAO BA
(Dành cho trẻ từ 6 tháng – 6 tuổi)
Địa chỉ trụ sở: Lô CN20, cụm Công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 28/4
79 Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm HADU Sản phẩm dinh dưỡng COLOS BIBI 1+
(Dành cho trẻ từ 1– 6 tuổi)
Địa chỉ trụ sở: Lô CN20, cụm Công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 28/4
80 Nhà máy HADU – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm HADU Sản phẩm dinh dưỡng FALAC COOL MILK PEDIA BA
(Dành cho trẻ từ 1-10 tuổi)
Địa chỉ trụ sở: Lô CN20, cụm Công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 28/4
81 Nhà máy HADU – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm HADU Sản phẩm dinh dưỡng FALAC COOL MILK KAO – IQ
(Dành cho trẻ từ 2-15 tuổi)
Địa chỉ trụ sở: Lô CN20, cụm Công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 28/4
82 Nhà máy HADU – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế dược phẩm HADU Sản phẩm dinh dưỡng FALAC COOL MILK KID BABY (Dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi) Lô CN20, cụm Công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 10/05/21
83 Công ty cổ phần Dược HADU 79 Sản phẩm dinh dưỡng CỐM NANO IQ WEIGHT GAIN (Dành cho trẻ từ 1-15 tuổi) Lô CN11, cụm Công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 10/05/21
84 Công ty cổ phần Dược HADU 79 Sản phẩm dinh dưỡng BỘT ĂN DẶM NANO IQ CÁ HỒI-BÔNG CẢI XANH (Dành cho trẻ từ 06-24 tháng tuổi) Lô CN11, cụm Công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 14/5/21
85 Công ty cổ phần Dược HADU 79 Sản phẩm dinh dưỡng BỘT ĂN DẶM NANO IQ GÀ-RAU CỦ (Dành cho trẻ từ 06-24 tháng tuổi) Lô CN11, cụm Công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 14/5/21
86 Công ty cổ phần Dược HADU 79 Sản phẩm dinh dưỡng BỘT ĂN DẶM NANO IQ GẠO SỮA-BÍ ĐỎ (Dành cho trẻ từ 06-24 tháng tuổi) Lô CN11, cụm Công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 14/5/21
87 Công ty cổ phần Dược HADU 79 Sản phẩm dinh dưỡng BỘT ĂN DẶM NANO IQ BÒ-CẢI BÓ XÔI (Dành cho trẻ từ 06-24 tháng tuổi) Lô CN11, cụm Công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 14/5/21
88 NHÀ MÁY HADU-CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ DƯỢC PHẨM HADU Sản phẩm dinh dưỡng FALAC COOL MILK PROBIOTIC (Dành cho trẻ từ 6 tháng – 6 tuổi) Địa chỉ trụ sở: Lô CN20, cụm Công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 19/5/21
89 NHÀ MÁY HADU-CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ DƯỢC PHẨM HADU Sản phẩm dinh dưỡng GOAT FALAC MILK IQ-BIO (Dành cho trẻ từ 1-12 tuổi) Địa chỉ trụ sở: Lô CN20, cụm Công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 19/5/21
90 NHÀ MÁY HADU-CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ DƯỢC PHẨM HADU Sản phẩm dinh dưỡng DREAM MILK GOLD KAO IQ (Dành cho trẻ từ 2-15 tuổi) Địa chỉ trụ sở: Lô CN20, cụm Công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 19/5/21
91 Công ty cổ phần Quốc tế Dược phẩm HaDu Sản phẩm dinh dưỡng DAIRY PRO COLOSMAX 1+ (Dành cho trẻ từ 1-6 tuổi) Địa chỉ trụ sở: Lô CN20, cụm Công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 19/5/21
92 Công ty TNHH Dược phẩm Medicare Việt Nam, Sản phẩm dinh dưỡng Sữa Non Black One Baby (Dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi) Đường 194, thị tứ Phủ, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương 20/5/21
93 Công ty TNHH Dược phẩm Medicare Việt Nam, Sản phẩm dinh dưỡng Sữa Non Black One Pedia (Dành cho trẻ từ 1-10 tuổi) Đường 194, thị tứ Phủ, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương 20/5/21
94 Công ty TNHH Dược phẩm Medicare Việt Nam, Sản phẩm dinh dưỡng Sữa pha sẵn Nutri Grow Plus (Dành cho trẻ từ 1-15 tuổi) Đường 194, thị tứ Phủ, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương 20/5/21
95 NHÀ MÁY HADU-CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ DƯỢC PHẨM HADU Sản phẩm dinh dưỡng NUTRI LUXURY COLOSTRUM (Dành cho trẻ từ 0-12 tháng) Địa chỉ trụ sở: Lô CN20, cụm Công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 27/5/21
96 NHÀ MÁY HADU-CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ DƯỢC PHẨM HADU Sản phẩm dinh dưỡng NUTRI LUXURY GROW (Dành cho trẻ từ 1-10 tuổi) Địa chỉ trụ sở: Lô CN20, cụm Công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 27/5/21
97 NHÀ MÁY HADU-CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ DƯỢC PHẨM HADU Sản phẩm dinh dưỡng NUTRI LUXURY BIOTIC (Dành cho trẻ từ 6-36 tháng) Địa chỉ trụ sở: Lô CN20, cụm Công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 27/5/21
98 NHÀ MÁY HADU-CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ DƯỢC PHẨM HADU Sản phẩm dinh dưỡng NUTRI LUXURY PEDIA (Dành cho trẻ từ 1-6 tuổi) Địa chỉ trụ sở: Lô CN20, cụm Công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 27/5/21
99 NHÀ MÁY HADU-CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ DƯỢC PHẨM HADU Sản phẩm dinh dưỡng BABY AMIMUM (Dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi) Địa chỉ trụ sở: Lô CN20, cụm Công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 03/06/21
100 NHÀ MÁY HADU-CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ DƯỢC PHẨM HADU Sản phẩm dinh dưỡng PEDIA AMIMUM (Dành cho trẻ từ 6-36 tháng) Địa chỉ trụ sở: Lô CN20, cụm Công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 03/06/21
101 NHÀ MÁY HADU-CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ DƯỢC PHẨM HADU Sản phẩm dinh dưỡng IQ GROW AMIMUM (Dành cho trẻ từ 2-15 tuổi) Địa chỉ trụ sở: Lô CN20, cụm Công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 03/06/21
102 NHÀ MÁY HADU-CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ DƯỢC PHẨM HADU Sản phẩm dinh dưỡng SỮA NON 24’’H AMIMUM (Dành cho trẻ từ 6 tháng – 6 tuổi) Địa chỉ trụ sở: Lô CN20, cụm Công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 03/06/21
103 NHÀ MÁY HADU-CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ DƯỢC PHẨM HADU Sản phẩm dinh dưỡng NUTRI LUXURY GOAT GAIN (Dành cho trẻ từ 1-15 tuổi) Địa chỉ trụ sở: Lô CN20, cụm Công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 03/06/21
104 NHÀ MÁY HADU-CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ DƯỢC PHẨM HADU Sản phẩm dinh dưỡng BONLAC COLOS 24H (Dành cho trẻ từ 6 tháng -6 tuổi) Địa chỉ trụ sở: Lô CN20, cụm Công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 03/06/21
105 CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT NỐI THƯƠNG HIỆU VIỆT NAM Sản phẩm dinh dưỡng công thức X3 GON BABY WIN (Dành cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi) Địa chỉ trụ sở: Lô CN20, cụm Công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 15/6/21
106 Công ty TNHH Dược phẩm Medicare Việt Nam Sản phẩm dinh dưỡng Sữa pha sẵn Kione Colostrum Grow Plus (Dành cho trẻ từ 1-15 tuổi) Địa chỉ trụ sở: Lô CN20, cụm Công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 10/06/21
107 Công ty TNHH Dược phẩm Medicare Việt Nam Sản phẩm dinh dưỡng Sữa Non Dr.Care Colos 24H (Dinh dưỡng cho trẻ từ 0-24 tháng) Địa chỉ trụ sở: Lô CN20, cụm Công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 10/06/21
108 Công ty TNHH Dược phẩm Medicare Việt Nam Sản phẩm dinh dưỡng Sữa Non Dr.Care Colos Gold (Dinh dưỡng cho trẻ từ 1-15 tuổi) Địa chỉ trụ sở: Lô CN20, cụm Công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 10/06/21
109 Công ty cổ phần Dược HADU 79 Sản phẩm dinh dưỡng BỘT ĂN DẶM FACOKID GẠO SỮA TRÁI CÂY (Dành cho trẻ từ 06-36 tháng tuổi) Địa chỉ trụ sở: Lô CN20, cụm Công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 15/6/21
110 Công ty cổ phần Dược HADU 79 Sản phẩm dinh dưỡng BỘT ĂN DẶM FACOKID BÒ HẦM BÍ ĐỎ (Dành cho trẻ từ 06-36 tháng tuổi) Địa chỉ trụ sở: Lô CN20, cụm Công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 15/6/21
111 Công ty cổ phần Dược HADU 79 Sản phẩm dinh dưỡng BỘT ĂN DẶM FACOKID GẠO SỮA (Dành cho trẻ từ 06-36 tháng tuổi) Địa chỉ trụ sở: Lô CN20, cụm Công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 15/6/21
112 NHÀ MÁY HADU-CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ DƯỢC PHẨM HADU Sản phẩm dinh dưỡng BONLAC GOAT BABY COOL LUXURY (Dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi) Địa chỉ trụ sở: Lô CN20, cụm Công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 21/6/21
113 NHÀ MÁY HADU-CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ DƯỢC PHẨM HADU Sản phẩm dinh dưỡng BONLAC INFANT LUXURY (Dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi) Địa chỉ trụ sở: Lô CN20, cụm Công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 21/6/21
114 NHÀ MÁY HADU-CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ DƯỢC PHẨM HADU Sản phẩm dinh dưỡng BONLAC SUPER GAIN LUXURY (Dành cho trẻ từ 1-15 tuổi) Địa chỉ trụ sở: Lô CN20, cụm Công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 21/6/21
115 NHÀ MÁY HADU-CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ DƯỢC PHẨM HADU Sản phẩm dinh dưỡng BONLAC IQ GROW LUXURY (Dành cho trẻ từ 2-10 tuổi) Địa chỉ trụ sở: Lô CN20, cụm Công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 21/6/21
116 NHÀ MÁY HADU-CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ DƯỢC PHẨM HADU Sản phẩm dinh dưỡng BONLAC PEDIA BA LUXURY (Dành cho trẻ từ 6 tháng – 6 tuổi) Địa chỉ trụ sở: Lô CN20, cụm Công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 21/6/21
117 NHÀ MÁY HADU-CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ DƯỢC PHẨM HADU Sản phẩm dinh dưỡng BONLAC GOAT BIO-IQ COOL LUXURY (Dành cho trẻ 1-15 tuổi) Địa chỉ trụ sở: Lô CN20, cụm Công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 21/6/21
118 Công ty cổ phần Dược HADU 79 Sản phẩm dinh dưỡng BỘT ĂN DẶM BIGBIBI HEO CẢI BÓ XÔI RAU CỦ (Dành cho trẻ từ 06-36 tháng tuổi) Lô CN11, cụm Công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 28/6/21
119 Công ty cổ phần Dược HADU 79 Sản phẩm dinh dưỡng BỘT ĂN DẶM BIGBIBI GẠO SỮA (Dành cho trẻ từ 06-36 tháng tuổi) Lô CN11, cụm Công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 28/6/21
120 Công ty cổ phần Dược HADU 79 Sản phẩm dinh dưỡng BỘT ĂN DẶM BIGBIBI GÀ YẾN MẠCH ĐẬU XANH (Dành cho trẻ từ 06-36 tháng tuổi) Lô CN11, cụm Công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 28/6/21
121 Công ty cổ phần Dược HADU 79 Sản phẩm dinh dưỡng BỘT ĂN DẶM BIGBIBI BÒ RAU CỦ (Dành cho trẻ từ 06-36 tháng tuổi) Lô CN11, cụm Công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 28/6/21
122 Công ty cổ phần Dược HADU 79 Sản phẩm dinh dưỡng BỘT ĂN DẶM BIGBIBI CÁ HỒI BÔNG CẢI XANH (Dành cho trẻ từ 06-36 tháng tuổi) Lô CN11, cụm Công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 28/6/21
123 Công ty TNHH Dược phẩm Medicare Việt Nam Sản phẩm dinh dưỡng Matias Colostrum Infant (Dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi) Đường 194, thị tứ Phủ, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương 01/07/21
124 Công ty TNHH Dược phẩm Medicare Việt Nam Sản phẩm dinh dưỡng Matias Colostrum Digest (Dành cho trẻ từ 6-36 tháng tuổi) Đường 194, thị tứ Phủ, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương 01/07/21
125 Công ty TNHH Dược phẩm Medicare Việt Nam Sản phẩm dinh dưỡng Matias Colostrum Grow IQ (Dành cho trẻ từ 1-15 tuổi) Đường 194, thị tứ Phủ, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương 01/07/21
126 Công ty TNHH Dược phẩm Medicare Việt Nam Sản phẩm dinh dưỡng Matias Colostrum Pedia (Dành cho trẻ từ 1-10 tuổi) Đường 194, thị tứ Phủ, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương 01/07/21
127 Công ty cổ phần Dược HADU 79 Sản phẩm dinh dưỡng BỘT ĂN DẶM FACOKID GÀ HẦM RAU CỦ (Dành cho trẻ từ 06-36 tháng tuổi) Lô CN11, cụm Công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 06/07/21
128 Công ty cổ phần Dược HADU 79 Sản phẩm dinh dưỡng BỘT ĂN DẶM FACOKID HEO RAU NGÓT (Dành cho trẻ từ 06-36 tháng tuổi) Lô CN11, cụm Công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 06/07/21
129 Công ty cổ phần Dược HADU 79 Sản phẩm dinh dưỡng BOSS MILK KIDS (Dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi) Lô CN11, cụm Công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 06/07/21
130 Công ty cổ phần Dược HADU 79 Sản phẩm dinh dưỡng BOSS MILK PEDIA (Dành cho trẻ từ 6-36 tháng tuổi) Lô CN11, cụm Công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 06/07/21
131 Công ty cổ phần Dược HADU 79 Sản phẩm dinh dưỡng BOSS MILK IQ GROW (Dành cho trẻ từ 2-15 tuổi) Lô CN11, cụm Công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 06/07/21
132 Công ty cổ phần Dược HADU 79 Sản phẩm dinh dưỡng BỘT ĂN DẶM OSAKID GÀ HẦM RAU CỦ (Dành cho trẻ từ 06-36 tháng tuổi) Lô CN11, cụm Công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 15/7/21
133 Công ty cổ phần Dược HADU 79 Sản phẩm dinh dưỡng BỘT ĂN DẶM OSAKID CÁ HỒI – CẢI BÓ XÔI (Dành cho trẻ từ 06-36 tháng tuổi) Lô CN11, cụm Công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 15/7/21
134 Công ty cổ phần Dược HADU 79 Sản phẩm dinh dưỡng BỘT ĂN DẶM OSAKID GẠO SỮA TRÁI CÂY (Dành cho trẻ từ 06-36 tháng tuổi) Lô CN11, cụm Công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 15/7/21
135 Công ty cổ phần Dược HADU 79 Sản phẩm dinh dưỡng BỘT ĂN DẶM OSAKID BÒ KHOAI TÂY ĐẬU HÀ LAN (Dành cho trẻ từ 06-36 tháng tuổi) Lô CN11, cụm Công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 15/7/21
136 Công ty cổ phần Dược HADU 79 Sản phẩm dinh dưỡng BỘT ĂN DẶM OSAKID HEO RAU CỦ (Dành cho trẻ từ 06-36 tháng tuổi) Lô CN11, cụm Công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 15/7/21
137 Công ty TNHH thương mại quốc tế Việt Úc Sản phẩm dinh dưỡng AULAC MILK 1 (Sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ từ 0 đến 2 tuổi) số 11, phố Lê Phụ Trần, đường Hoàng Quốc Việt, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 28/7/21
138 Công ty TNHH thương mại quốc tế Việt Úc Sản phẩm dinh dưỡng AULAC MILK 2 (Sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ từ 2 đến 10 tuổi) số 11, phố Lê Phụ Trần, đường Hoàng Quốc Việt, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 28/7/21
139 Công ty TNHH Dược phẩm Medicare Việt Nam Sản phẩm dinh dưỡng Enkid Colostrum Baby (Dành cho trẻ từ 0-12 tháng) đường 194, thị tứ Phủ, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương
140 Công ty TNHH Dược phẩm Medicare Việt Nam Sản phẩm dinh dưỡng Enkid Colostrum Pedia (Dành cho trẻ từ 1-10 tuổi) đường 194, thị tứ Phủ, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương 02/08/21
141 Công ty TNHH Dược phẩm Medicare Việt Nam Sản phẩm dinh dưỡng Enkid Colostrum Gain (Dành cho trẻ từ 1-15 tuổi) đường 194, thị tứ Phủ, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương 02/08/21
142 Công ty cổ phần Nanovi Việt Nam Sản phẩm dinh dưỡng Nanovi Colostrum (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ từ 6-36 tháng tuổi) số 262, đường Ngô Quyền, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 02/08/21
143 Nhà máy HaDu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế Dược phẩm HaDu Sản phẩm dinh dưỡng DARIFA BIOTIC BA (Dành cho trẻ từ 6 tháng – 6 tuổi) Lô CN20, cụm CN Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 12/08/21
144 Nhà máy HaDu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế Dược phẩm HaDu Sản phẩm dinh dưỡng BIGBIBI BA GOLD (Dành cho trẻ từ 1-10 tuổi) Lô CN20, cụm CN Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 12/08/21
145 Nhà máy HaDu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế Dược phẩm HaDu Sản phẩm dinh dưỡng BIGBIBI IQ KAO (Dành cho trẻ từ 2-15 tuổi) Lô CN20, cụm CN Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 12/08/21
146 Nhà máy HaDu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế Dược phẩm HaDu Sản phẩm dinh dưỡng DAIRY PRO COLOSMAX KAO IQ (Dành cho trẻ từ 2-15 tuổi) Lô CN20, cụm CN Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 12/08/21
147 Nhà máy HaDu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế Dược phẩm HaDu Sản phẩm dinh dưỡng MY KID BA PLUS (Dành cho trẻ từ 1-10 tuổi) Lô CN20, cụm CN Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 12/08/21
148 Nhà máy HaDu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế Dược phẩm HaDu Sản phẩm dinh dưỡng MY KID KAO IQ (Dành cho trẻ từ 2-15 tuổi) Lô CN20, cụm CN Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 18/8/2021
149 Nhà máy HaDu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế Dược phẩm HaDu Sản phẩm dinh dưỡng MY KID GOAT KAO BA (Dành cho trẻ từ 6 tháng – 10 tuổi) Lô CN20, cụm CN Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 18/8/2021
150 Nhà máy HaDu – Chi nhánh Công ty cổ phần quốc tế Dược phẩm HaDu Sản phẩm dinh dưỡng FACOLAIT IQ COLOSTRUM (Dành cho trẻ từ 2-12 tuổi) Lô CN20, cụm CN Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 1/9/2021′
151 Công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng GAFO Sản phẩm dinh dưỡng GROWTIN  1 (Dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi) xóm Mới, xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 10/9/2021′
152 Công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng GAFO Sản phẩm dinh dưỡng GROWTIN 2 (Dành cho trẻ từ 1-3 tuổi) xóm Mới, xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, Việt Nam 10/9/2021′
153 Công ty cổ phần Y dược quốc tế Hùng Vương – Địa điểm sản xuất, kinh doanh số 02 Sản phẩm dinh dưỡng NUCA PLUS NEWBORN (Dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi) khu sinh thái Đồng Khê, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương 22/9/21′
154 Công ty cổ phần Y dược quốc tế Hùng Vương – Địa điểm sản xuất, kinh doanh số 02 Sản phẩm dinh dưỡng NUCA PLUS PEDIA (Dành cho trẻ từ 1-10 tuổi) khu sinh thái Đồng Khê, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương 22/9/21′
155 Công ty cổ phần Y dược quốc tế Hùng Vương – Địa điểm sản xuất, kinh doanh số 02 Sản phẩm dinh dưỡng NUCA PLUS GROW IQ (Dành cho trẻ từ 1-15 tuổi) khu sinh thái Đồng Khê, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương 22/9/21′
156 Công ty cổ phần Y dược quốc tế Hùng Vương – Địa điểm sản xuất, kinh doanh số 02 Sản phẩm dinh dưỡng ORTHIMIN K2D3 – MK7 BABY KID (Dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi) khu sinh thái Đồng Khê, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương 22/9/21′
157 Công ty cổ phần Y dược quốc tế Hùng Vương – Địa điểm sản xuất, kinh doanh số 02 Sản phẩm dinh dưỡng ORTHIMIN
PLUS PEDIA (Dành cho trẻ từ 1-10 tuổi)
khu sinh thái Đồng Khê, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương 22/9/21′
158 Công ty cổ phần Y dược quốc tế Hùng Vương – Địa điểm sản xuất, kinh doanh số 02 Sản phẩm dinh dưỡng ORTHIMIN PLUS GROW IQ (Dành cho trẻ từ 1-15 tuổi) khu sinh thái Đồng Khê, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương 22/9/21′
159 Công ty cổ phần Y dược quốc tế Hùng Vương – Địa điểm sản xuất, kinh doanh số 02 Sản phẩm dinh dưỡng ORTHIMIN PLUS WEIGHT GAIN (Dành cho trẻ từ 1-15 tuổi) khu sinh thái Đồng Khê, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương 22/9/21′
160 Công ty TNHH Dược phẩm Medicare Việt Nam Sản phẩm dinh dưỡng MEDILAIT COLOSTRUM BABY (Dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi) đường 194, thị tứ Phủ, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương 11/10/21′
161 Công ty TNHH Dược phẩm Medicare Việt Nam Sản phẩm dinh dưỡng MEDILAIT COLOSTRUM PEDIA (Dành cho trẻ từ 1-6 tuổi) đường 194, thị tứ Phủ, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương 11/10/21′
162 Công ty TNHH Dược phẩm Medicare Việt Nam Sản phẩm dinh dưỡng FRESIMIL EU NEWBORN (Dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi) đường 194, thị tứ Phủ, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương 11/10/21′
163 Công ty TNHH Dược phẩm Medicare Việt Nam Sản phẩm dinh dưỡng FRESIMIL EU PEDIA (Dành cho trẻ từ 1-10 tuổi) đường 194, thị tứ Phủ, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương 11/10/21′
164 Công ty TNHH Dược phẩm Medicare Việt Nam Sản phẩm dinh dưỡng FRESIMIL EU GROW IQ (Dành cho trẻ từ 1-10 tuổi) đường 194, thị tứ Phủ, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương 11/10/21′
165 Công ty TNHH Dược phẩm Medicare Việt Nam Sản phẩm dinh dưỡng HELLO BLEND BABY (Dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi) đường 194, thị tứ Phủ, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương 11/10/21′
166 Công ty TNHH Dược phẩm Medicare Việt Nam Sản phẩm dinh dưỡng HELLO BLEND COLOSTRUM (Dành cho trẻ từ 6 -36 tháng tuổi) đường 194, thị tứ Phủ, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương 11/10/21′
167 Công ty TNHH Dược phẩm Medicare Việt Nam Sản phẩm dinh dưỡng HELLO BLEND PROBIOTIC (Dành cho trẻ từ 1-10 tuổi) đường 194, thị tứ Phủ, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương 11/10/21′
168 Công ty TNHH Dược phẩm Medicare Việt Nam Sản phẩm dinh dưỡng HELLO BLEND PEDIA (Dành cho trẻ từ 1-10 tuổi) đường 194, thị tứ Phủ, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương 11/10/21′
169 Công ty TNHH Dược phẩm Medicare Việt Nam Sản phẩm dinh dưỡng HELLO BLEND GROW (Dành cho trẻ từ 1-15 tuổi) đường 194, thị tứ Phủ, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương 14/10/21′
170 Công ty TNHH MTV XNK Thái Dương Sản phẩm dinh dưỡng công thức dành cho trẻ từ 0 đến 6 tháng tuổi: A2 PLATINUM PREMIUM INFANT FORMULA 900G – FROM BIRTH số 34, phố Trần Huyền Trân, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 20/10/21′
171 Công ty TNHH MTV XNK Thái Dương Sản phẩm dinh dưỡng công thức dành cho trẻ với mục đích ăn bổ sung cho trẻ từ 6 tháng đến 1 tuổi: A2 PLATINUM PREMIUM FOLLOW-ON FORMULA 900G – FROM 6 MONTHS số 34, phố Trần Huyền Trân, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 20/10/21′
172 Công ty TNHH MTV XNK Thái Dương Sản phẩm dinh dưỡng công thức dành cho trẻ với mục đích ăn bổ sung cho trẻ từ 1 – 3 tuổi: A2 PLATINUM PREMIUM TODDLER MILK DRINK 900G – FROM 1-3 YEARS số 34, phố Trần Huyền Trân, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 20/10/21′
173 Công ty TNHH Dược phẩm Medicare Việt Nam Sản phẩm dinh dưỡng Sữa non TASURE GOLD COLOSTRUM PROBIOTIC (Dành cho trẻ từ 1-10 tuổi) đường 194, thị tứ Phủ, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương 20/10/21′
174 Công ty TNHH Dược phẩm Medicare Việt Nam Sản phẩm dinh dưỡng Sữa non TASURE GOLD COLOSTRUM (Dành cho trẻ từ 6-36 tháng tuổi) đường 194, thị tứ Phủ, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương 20/10/21′
175 Công ty TNHH Dược phẩm Medicare Việt Nam Sản phẩm dinh dưỡng HARRY KIDSS BABY GOLD (Dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi) đường 194, thị tứ Phủ, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương 01/11/21′
176 Công ty TNHH Dược phẩm Medicare Việt Nam Sản phẩm dinh dưỡng HARRY KIDSS PEDIA GOLD (Dành cho trẻ từ 1-10 tuổi) đường 194, thị tứ Phủ, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương 01/11/21′
177 Công ty TNHH Dược phẩm Medicare Việt Nam Sản phẩm dinh dưỡng HARRY KIDSS GROW IQ PLUS (Dành cho trẻ từ 1-15 tuổi) đường 194, thị tứ Phủ, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương 01/11/21′
178 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HADU 79 Sản phẩm dinh dưỡng K500 KID BABY GOLD (Dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi) Lô CN 11, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 12/11/2021′
179 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HADU 79 Sản phẩm dinh dưỡng K500 GAIN GOLD (Dành cho trẻ từ 1-18 tuổi) Lô CN 11, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 12/11/2021′
180 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HADU 79 Sản phẩm dinh dưỡng K500 PEDIA GOLD (Dành cho trẻ từ 6-36 tháng tuổi) Lô CN 11, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 12/11/2021′
181 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HADU 79 Sản phẩm dinh dưỡng K500 IQ GROW GOLD (Dành cho trẻ từ 1-10 tuổi) Lô CN 11, cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 12/11/2021′
182 Công ty TNHH Dược phẩm MEDICARE Việt Nam Sản phẩm dinh dưỡng Hajimil Colostrum (Dành cho trẻ từ 1-6 tuổi) đường 194, thị tứ Phủ, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương 18/11/2021
183 Công ty TNHH TM quốc tế Việt Úc Sản phẩm dinh dưỡng HUKADO COLOSTRUM 1+ (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ từ 1-3 tuổi) Số 11 phố Lê Phụ Trần, đường Hoàng Quốc Việt, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 9/12/2021
184 Công ty TNHH TM quốc tế Việt Úc Sản phẩm dinh dưỡng HUKADO PEDIA (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ từ 1-10 tuổi) Số 11 phố Lê Phụ Trần, đường Hoàng Quốc Việt, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 9/12/2021
185 Công ty TNHH TM quốc tế Việt Úc Sản phẩm dinh dưỡng HUKADO COLOSTRUM 0+ (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi) Số 11 phố Lê Phụ Trần, đường Hoàng Quốc Việt, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 9/12/2021
186 Công ty TNHH TM quốc tế Việt Úc Sản phẩm dinh dưỡng GMILK KID (Sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ từ 1-10 tuổi) Số 11 phố Lê Phụ Trần, đường Hoàng Quốc Việt, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 27/12/2021
187 Công ty cổ phần Y dược quốc tế Hùng Vương – Địa điểm sản xuất, kinh doanh số 02 Sản phẩm dinh dưỡng OLIVER KIDS BABY GOLD (Dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi) khu sinh thái Đồng Khê, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương 27/12/2021
188 Công ty cổ phần Y dược quốc tế Hùng Vương – Địa điểm sản xuất, kinh doanh số 02 Sản phẩm dinh dưỡng OLIVER KIDS PEDIA GOLD (Dành cho trẻ từ 1-10 tuổi) khu sinh thái Đồng Khê, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương 27/12/2021
189 Công ty cổ phần Y dược quốc tế Hùng Vương – Địa điểm sản xuất, kinh doanh số 02 Sản phẩm dinh dưỡng OLIVER KIDS PEDIA GOLD (Dành cho trẻ từ 1-10 tuổi) khu sinh thái Đồng Khê, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương 27/12/2021
190 Công ty cổ phần Y dược quốc tế Hùng Vương – Địa điểm sản xuất, kinh doanh số 02 Sản phẩm dinh dưỡng OLIVER KIDS DIGEST A+ (Dành cho trẻ từ 1-10 tuổi) khu sinh thái Đồng Khê, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương 27/12/2021
191 Công ty cổ phần Y dược quốc tế Hùng Vương – Địa điểm sản xuất, kinh doanh số 02 Sản phẩm dinh dưỡng OLIVER GOAT BABY GOLD (Dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi) khu sinh thái Đồng Khê, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương 27/12/2021
192 Công ty cổ phần Y dược quốc tế Hùng Vương – Địa điểm sản xuất, kinh doanh số 02 Sản phẩm dinh dưỡng OLIVER GOAT PEDIA GOLD (Dành cho trẻ từ 1-10 tuổi) khu sinh thái Đồng Khê, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương 27/12/2021
193 Công ty cổ phần Y dược quốc tế Hùng Vương – Địa điểm sản xuất, kinh doanh số 02 Sản phẩm dinh dưỡng OLIVER GOAT GROW IQ (Dành cho trẻ từ 1-15 tuổi) khu sinh thái Đồng Khê, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương 27/12/2021

 

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.